Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 9 od 77  
Back povratak na rezultate
Efekti nastave fizičkog vaspitanja na morfološke karakteristike učenika mlađeg školskog uzrasta
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresanevenkazrnzevic@gmail.com
Ključne reči: učenici; eksperimentalni program; morfološke karakteristike; multivarijantna analiza varijanse i univarijantna analiza varijanse
Sažetak
Rešavanje složenih zadataka u procesu vaspitanja i obrazovanja učenika, kao i njihovom uticaju po zdravlje i rast i razvoj dece, zahteva dobro poznavanje uzrasnih karakteristika, u ovom slučaju dece mlađeg školskog uzrasta. Ovaj rad je upravo imao za cilj da utvrdi u kojoj meri eksperimentalni program primenjen u periodu od jedne školske godine utiče na promene morfoloških karakteristika učenika. Primenjen eksperimentalni program je obuhvatio sadržaje iz atletike, sportskih igara, vežbi na spravama i tlu, ritmike i plesa, uz primenu dopunskih vežbi. Za procenu morfoloških karakteristika učenika primenjeno je 13 mernih instrumenata. Za utvrđivanje evantualnih razlika između inicijalniog i finalnog merenja unutar grupe primenjene su multivarijantna i univarijantna analiza varijanse za ponovljena merenja (MaNoVa i ANOVA - repeated measures). Za utvrđivanje efekata eksperimentalnog programa primenjene su multivarijantna analiza kovarijanse (MANKOVA) i univarijantna analiza kovarijanse (ANKOVA). Na osnovu rezultata i diskusije, može se zaključiti da je eksperimentalni program statistički značajno uticao na promene većine morfoloških karakteristika.
Reference
Babin, J., Katić, R., Vlahović, L. (1999) Utjecaj programirane nastave tjelesne i zdravstvene kulture na promjene morfoloških karakteristika sedmogodišnjih učenika. u: Druga međunarodna znanstvena konferencija Dubrovnik 1999. Kineziologija za 21. stoljeće, zbornik radova, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 117-119
Bala, G. (1980) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Đurašković, R. (2001) Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta. Niš: Color Graf
Đurković, Z. (1995) Metodika fizičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta za studente i vaspitače. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Findak, V. (2003) Metodika telesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Ivanić, S. (1988) Kriterijumi za procenu fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine uzrasta od 7 do 19 godina - normativi. Beograd: Gradska samoupravna interesna zajednica fizičke kulture Beograda
Kosinac, Z., Katić, R. (1999) Longitudinalna studija razvoja morfološko-motoričkih karakteristika dječaka i djevojčica od pete do sedme godine. u: Druga međunarodna znanstvena konferencija Dubrovnik 1999. Kineziologija za 21. stoljeće, zbornik radova, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 144-146
Kragujević, G., Rakić, I. (2004) Fizičko i zdravstveno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole: priručnik za učitelje. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture u Novom Sadu, doktorska disertacija
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura antropometrijskih i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Malacko, J., Radosav, R. (1985) Uticaj programiranog vežbanja na psihosomatski status dece sa posebnim osvrtom na izbor i usavršavanje dece za sport. Novi Sad: Institut fizičke kulture
Medved, R. (1981) Sportska medicina. JUMENA - Jugoslovenska medicinska naklada, Drugo, obnovljeno i dopunjeno izdanje
Strel, J. (1981) Zanesljivost in struktura nekaterih motoričkih sposobnosti in morfoloških značilnosti šest in pol učencev i učenki. VŠTK, Institut za kinezijologijo u Ljubljani
Toskić, D. (2000) Uticaj jednogodišnjeg judo treninga na određene antropološke dimenzije kod učenika mlađeg školskog uzrasta. Fakultet za fizičku kulturu u Leposaviću, doktorska disertacija
Weiner, J., Lourie, J. (1969) Human biology: A guide to field methods, international biological programme. Oxford: Blackwell Publishing
Zrnzarević, N. (2003) Efikasnost ostvarivanja programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u nižim razredima osnovne škole. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Zrnzević, N. (2007) Transformacija morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Zrnzević, N., Milenović, B. (1984) Antropometrijske, biomotoričke i funkcionalne karakteristike dece od 7 do 11 godina selekcionisane za sportsku gimnastiku. Zbornik radova Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu - OOUR Fizičko vaspitanje, 3, 187-198
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gads51-12155
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0