Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 12  
Back povratak na rezultate
Geotehnički uslovi temeljenja mosta m4 na koridoru Vc, Lot 1, Svilaj-Vukosavlje
aUniverzitet u Novom Sadu, Građevinski fakultet, Subotica
bTehnički institut Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresanedjo@tehnicki-institut.com, tehnicki@tehnicki-institut.com, tehnicki@tehnicki-institut.com
Ključne reči: autoput; most; geotehnička istraživanja; geotehnički projekat
Sažetak
Bosni i Hercegovini su intenzivirana geološka i geotehnička istraživanja terena, za potrebe izrade projektne dokumentacije za trasu auto puta koridor Vc. Istraživanja su se odvijala tri godine, a trasa koridora podijeljena je na više dionica. Složenost geološke građe terena kroz koji prolazi trasa koridora zahtijevala je detaljnija istraživanja, kako terenska, tako i laboratorijska, te kabinetsku obradu podataka. Na trasi auto puta nalazi se veći broj objekata, od kojih je most M4 prikazan u ovom radu.
Reference
Djurić, N. (2009) Osnove geologije i inženjerske geologije. Subotica: Gradjevinski fakultet
Đujić, A., Đurić, N. (2005) Elaborat o geotehničkim istraživanjima trase autoputa Gradiška - Banja Luka. Bijeljina: Geoteh - plus
Đukić, D. (2004) Geotehničke klasifikacije za površinske radove u rudarstvu i građevinarstvu. Tuzla: Rudarski institut
Đurić, N., i dr. (2010) Elaborat o geotehničkim istraživanjima trase autoputa koridor Vc, dionica Svilaj - Vukosavlje. Bijeljina: Tehnički institut
Laušević, M., Jovanović, Č., Mojičević, M. Osnovna geološka karta SFRJ, list Doboj R 1:100000 i tumač OGK. Beograd: Savezni Geološki Zavod
Mitrović, P., i dr. (2010) Geotehnički projekat za trasu. Tehnički institut Bijeljina, Lot 1, Svilaj - Vukosavlje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.