Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 25  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 62, br. 2, str. 167-178
Analiza potrošnje organskih proizvoda u Nišavskom okrugu
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresaivanica1404@yahoo.com
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)

Sažetak
Savremeni uslovi života imperativno su nametnuli prelazak na organski način proizvodnje zbog sve većeg zagađenja životne sredine i preterane iskorišćenosti prirodnih resursa tradicionalnim načinom proizvodnje. Organska proizvodnja kombinuje tradiciju, inovacije i nauku kako bi poboljšala okruženje, razvila fer odnose i dobar kvalitet života za sve uključene. Cilj ovog rada je bio da se analizira potrošnja organskih proizvoda u Nišavskom okrugu primenom metoda multivarijacione analize. Tehnikama multivarijacione analize određene su vrste organskih proizvoda zastupljene u potrošnji stanovnika Nišavskog okruga, način snabdevanja ovim proizvodima, uticaj medija i svetske ekonomske krize na njihovu potrošnju. Rezultati do kojih se došlo putem istraživanja ukazuju na postojanje trenda rasta razvoja organske proizvodnje i povećanja potrošnje organskih proizvoda.
Reference
*** National action plan for the development of organic production in Serbia for the period 2014-2019. http://www.serbiaorganica.info/wp-content/uploads/2015/03/Nacionalni-akcioni-plan-za-OP.pdf
Angelovski, G., Timova, Lj., Delev, K., Kolev, G. (2012) Vodič za organsku poljoprivrednu proizvodnju. Skoplje: Federacija proizvođača organskih proizvoda, http://www.seerural.org/wp-content/uploads/2009/05/Vodic-organsko-proizvodstvo-Srpski.pdf
Blair, R. (2012) Organic production and Food Quality: A down to Earth analysis. Nodia: Wiley
Chinnici, G., d`Amico Mario,, Pecorino, B. (2002) A multivariate statistical analysis on the consumers of organic products. British Food Journal, 104(3/4/5): 187-199
Dimitri, C., Dettmann, R.L. (2012) Organic food consumers: what do we really know about them?. British Food Journal, 114(8): 1157-1183
FIBL Research Institute of Organic Agriculture (2015) The world of organic agriculture: Statistics & emerging trends 2015. https://www.fibl.org/fileadmin/documents/ shop/1663-organic-world-2015.pdf
Ghimire, A. (2002) A review on organic farming for sustainable agriculture. Rampur, Chitwan, Nepal: Institute of Agriculture and Animal Science-Department of Agriculture Extension and Rural Sociology
Henneron, L., Bernard, L., Hedde, M., Pelosi, C., Villenave, C., Chenu, C., Bertrand, M., Girardin, C., Blanchart, E. (2014) Fourteen years of evidence for positive effects of conservation agriculture and organic farming on soil life. Agronomy for Sustainable Development, 35(1): 169-181
Kalentić, M., Stefanović, E., Simić, I., März, U. (2015) Organska poljoprivreda u Srbiji 2014. Nacionalna asocijacija za organsku proizvodnju Serbia Organica, http:// www.kombeg.org.rs/Slike/CeTranIRazvojTehnologija/2015/jun/Organska%20 poljoprivreda%20u%20Srbiji%202014.pdf
Migliore, G., Cembalo, L., Caracciolo, F., Schifani, G. (2012) Organic consumption and consumer participation in food community networks. New Medit, 11(4), 46-48
Mirecki, N., Wehinger, T., Repič, P., Jaklič, M. (2011) Priručnik za organsku proizvodnju. FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, http://www.fao.org/docrep/015/an444sr/an444sr00.pdf
Paul, J., Rana, J. (2012) Consumer behavior and purchase intention for organic food. Journal of Consumer Marketing, 29(6): 412-422
Shehrawat, P.S., Saeed, N.A.B., Mukteshawar, R., Singh, B. (2015) Prospects of organic farming for farmers, consumers and industries. Annals of Biology, 31(1); 136-140
Subić, J., Bekić, B., Jeločnik, M. (2010) Značaj organske poljoprivrede u zaštiti okoline i savremenoj proizvodnji hrane. Škola biznisa, 3
Vittersø, G., Tangeland, T. (2015) The role of consumers in transitions towards sustainable food consumption. The case of organic food in Norway. Journal of Cleaner Production, 92: 91-99
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ekonomika1602167I
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2016.

Povezani članci

Marketing (2016)
Analiza marketing instrumenata domaćih proizvođača organske hrane
Vehapi Semir, i dr.

Acta agriculturae Serbica (2018)
Globalno tržište organske hrane
Golijan Jelena, i dr.

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B: Druš & human nauke (2018)
Segmentacija i pozicioniranje na tržištu organske hrane
Vehapi Semir

prikaži sve [12]