Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 25  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 69, br. 1, str. 29-36
Interpretacija rezultata kvaliteta površinskih voda primenom multivarijalne analize
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

e-adresaborko.matijevic@dh.uns.ac.rs
Projekat:
Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla (MPNTR - 172013)
Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta (MPNTR - 43005)

Ključne reči: kvalitet voda; multivarijalna analiza; klaster analiza; analiza glavnih komponenti
Sažetak
Monitoring površinskih voda predstavlja veoma bitan faktor u kontroli kvaliteta voda, a samim tim i zdravlja živih bića. Kvalitet površinskih voda u velikoj meri određen je prirodnim i antropogenim procesima. Dobijeni rezultati monitoringa površinskih voda zbog prostornih i vremenskih varijacija kvaliteta su suviše obimni za njihovo pojedinačno tumačenje. Primenom multivarijalne statističke analize može se postići znatna redukcija obimnosti raspoloživih podataka i omogućiti interpretacija dobijenih rezultata o kvalitetu i ekološkom statusu/potencijalu voda. U ovom radu su primenom multivarijalne statističke analize (klaster analiza i analiza glavnih komponenti) obrađeni odabrani rezultati analiza površinskih voda na teritoriji AP Vojvodine u toku 2011. godine. Ove tehnike omogućavaju interpretaciju rezultata monitoring programa kvaliteta površinskih vodnih tela na teritoriji AP Vojvodine i istovremenu identifikaciju uticaja registrovanih i potencijalnih izvora zagađivanja na kvalitet datih vodnih tela.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.2298/HEMIND131016015M
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka