Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 6, str. 825-831
Korak dalje - asocijacija žena u logistici
Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

e-adresas.tadic@sf.bg.ac.rs
Sažetak
U proteklih nekoliko decenija beleži se stabilan napredak žena u sektoru logistike. Ipak, žene su i dalje nedovoljno iskorišćen resurs. Iako su kompanije i institucije, koje napredak u oblasti ženskog liderstva definišu kao jedan od poslovnih prioriteta veoma retke, sve je više onih koje razvijaju, promovišu i sponzorišu žene u logistici. I pored mnogih osobina koje daju prednost, na putu ka uspehu žene se i dalje suočavaju sa mnogim preprekama. Nisu u pitanju samo sistemski problemi, pristranost u sistemu zapošljavanja i napredovanja, životni prioriteti i kulturološki obrasci, ženama generalno treba više samopouzdanja da vode. U cilju otklanjanja problema, boljeg iskorišćenja potencijala i podizanja liderstva žena u logistici, a na bazi svetskih iskustava i inspiracije podstaknute delima od pre pet vekova, nastala je inicijativa osnivanja regionalne asocijacije žena u logistici. Zadaci asocijacije bili bi pokretanje i koordinacija različitih inicijativa u cilju razvoja i promocije žena u logistici. U ovom radu opisane su ciljevi i neka od osnovnih načela asocijacije, kao što su: promocija oblasti, slobodan pristup za sve zainteresovane, uključivanje svih sfera delovanja, integrisanost, stalno usavršavanje itd.
Reference
Agripa, H.K. (1529) De Nobilitate et Praecellentia Foeminei sexsus, ad Margaretam Augustam Austriaco & Burgundionum Principem
AWESOME, Gartner (2019) Women in Supply Chain Research. [Internet], [Accessed: 01.03.2020.] Available at: https://www.awesomeleaders.org/wp-content/uploads/2019/05/AWESOME-2019GartnerReport_CSCMP.pdf
AWESOME (2019) Action Agenda: Making Waves: Seven Smart Moves to Make Bigger Waves for Women's Leadership. [Internet], [Accessed: 01.03.2020.] Available at: https://www.awesomeleaders.org/wp-content/uploads/2019/09/AWE-SOME-Action-Agenda-2019-091519.pdf
Dablanc, L., Rakotonarivo, D. (2010) The impacts of logistics sprawl: How does the location of parcel transport terminals affect the energy efficiency of goods' movements in Paris and what can we do about it?. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(3): 6087-6096
Gospić, N. (2020) Knjiga kratkih sadržaja Naučno stručne konferencije 'Žene u inženjerstvu'. Beograd: Inženjerska akademija Srbije
Robinson, A. (2020) Women in logistics: Leading top-level supply chain and logistics operations. GlobalTranz Company - Cerasis, https://cerasis.com/women-in-logistics/ [Accessed: 01.03]
Tadić, S. (2020) Žene u logistici. u: Knjiga kratkih sadržaja Naučno stručne konferencije 'Žene u inženjerstvu', Beograd: Inženjerska akademija Srbije, 05.03, pp. 19-22
Tadić, S. (2021) Projekat asocijacije žena u logistici. u: Knjiga kratkih sadržaja Naučno stručne konferencije 'Integrisanje rodne ravnopravnosti u projekte iz oblasti inženjerstva', Beograd: Inženjerska akademija Srbije, pp.21-22
Tadić, S., Zečević, S., Krstić, M. (2015) City logistics: Status and trends. International Journal for Traffic and Transport Engineering, 5(3): 319-343
Tadić, S., Zečević, S., Petrović-Vujačić, J. (2013) Globalni trendovi i razvoj logistike. Ekonomski vidici, vol. 18, br. 4, str. 519-532
Tadić, S.R. (2020) Žene u logistici - lepo i uzvišeno. Tehnika, vol. 75, br. 3, str. 389-394
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2106825T
primljen: 16.11.2021.
prihvaćen: 19.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 02.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci