Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 2 od 59  
Back povratak na rezultate
2022, br. 174-175, str. 213-228
Bunjevačko pitanje u svetlu savremenih shvatanja nacije
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru
Projekat:
142-451-2164/2021-01

Ključne reči: Bunjevci; nacija; nacionalni identitet; modernizam; primordijalizam
Sažetak
U radu se analizira teorijski okvir rasprave o nacionalnom identitetu bačkih Bunjevaca. Na osnovu uvida u glavne pravce savremenih studija nacija i nacionalizma, i konceptualne analize onih naučnih radova koji problematizuju otvaranje 'bunjevačkog pitanja' posle raspada socijalističke Jugoslavije, mi zaključujemo: a) da standardni argumenti svih strana pretpostavljaju da moderne nacije imaju prepoznatljive korene duboko u prošlosti; b) da 'bunjevačko pitanje' pokazuje suprotno, da nema nekih objektivnih ili 'naučnih' kriterijuma za određivanje nacionalnog identiteta, naročito ako postoje alternativni narativi o njemu; i v) da je bunjevačko, kao i svako drugo nacionalno, pitanje u osnovi političko pitanje o kolektivnoj strategiji opstanka zajednice u datim istorijskim okolnostima.
Reference
Novododat članak: provera, normiranje i linkovanje referenci u toku.
Anderson, B. (1983) Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London: Verso.
Banjac, D. (9. 5. 2021) Bunjevački jezik -burna reagovanja vojvođanskih Hrvata i Zagreba, Balkans. Aljazeera.net, pristupljeno 22. 5. 2022 https://balkans.aljazeera.net/opinions/2021/5/9/hej-bunjevci-na-sjeveru-backe
Beck, U., Giddens, A. and Lash, S. (1994) Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Standford: Stanford University Press.
Brass, R. P. (1991) Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison, New Delhi and Newbury Park: Sage.
Breuilly, J. (1982/1993) Nationalism and the State, Manchester: Manchester University Press.
Čamprag, D. i Kujundžić Ostojić, S. (2007) O Bunjevcima, Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i SANU, str. 115-129.
Černelić, M. (1994) Nastojanja da se bačkim Bunjevcima ospori pripadnost hrvatskom narodu, Studia Ethnologica Croatica, br. 6, str. 85-103.
Fukojama, F. (1997) Kraj istorije i poslednji čovek. Podgorica: CID.
Gavrilović, S. Srpsko-bunjevačka simbioza u Somboru od kraja XVII do sredine XVIII veka, u: O Bunjevcima, ur. Čamprag, D. i Kujundžić Ostojić, S. (2007), Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i SANU, str. 13-25.
Geary, J. P. (2002) The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
Gellner, E. (1983) Nations and Nationalism, Oxford: Blackwell.
Ghodsee, K. and Orenstein, M. (2021) Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions, Oxford: Oxford University Press.
Habermas, J. (2001) The Postnational Constellation, Cambridge: Polity Press.
Hastings, A. (1997) The Construction of Nationhood: Ethnicity, Religion and Nationalism, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobsbawm, E. (1990) Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality, Cambridge: Cambridge University Press.
Hobsbom, E. i Rejendžer, T. (2002) (ur.) Izmišljanje tradicije, Beograd: Biblioteka XX vek.
Kedourie, E. (1961) Nationalism, London: Hutchinson.
Malešević, S. (2019) Grounded Nationalisms: A sociological analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Özkırımlı, U. (2010) Theories of Nationalism -A Critical Introduction 2 nd ed. Basingstoke: Hampshire England; New York: Palgrave Macmillan.
Petrović, D. Bački Bunjevci u svetlosti etnoistorijskih lingvističkih činjenica, u: O Bunjevcima, ur. Čamprag, D.i Kujundžić Ostojić, S. (2007), Novi Sad: Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine i SANU, str. 115-129.
Raič, A. i Ostojić Kujundžić, S. (2013) Bunjevci izmed asimilacije i nacionalne zajednice, Novi Sad: Udruženje građana "Bunjevci".
Raič, A. (februar 2010) Nacionalna zajednica Bunjevaca i Statut AP Vojvodine, Bunjevačke-novine.net, br. 56, str. 19, pristupljeno 17. 4. 2022 https://web.archive.org/web/20111005181131/http://bunjevci. com/novine/pdf/bunjevacke/2010_56.pdf
Smit, D. A. (2005) Nacionalni identitet, Beograd: Biblioteka XX vek.
Smith, D. A. Book Review: Nationalism, The British Journal of Sociology Vol. 49, pp. 499-500.
Smith, D. A. The Genealogy of Nations: An Ethno-Symbolic Approach, in: When is the Nation?, eds. Ichijo, A. and Uzelac, G. (2005), London and New York: Routledge, pp. 94-113.
Šumonja, M. (2021) Neoliberalism is not dead -On political implications of Covid-19, Capital & Class Vol. 45, pp. 215-227.
Todosijević, B. (2002) Why Bunjevci did not become a nation?, East Central Europe Vol. 29, pp. 59-72.
Vuković, P. Konstrukcija identiteta u bačkih Bunjevaca, u: Identitet bačkih Hrvata, ur. Robert Skenderović, R. (2010), Zagreb-Subotica: Hrvatski institut za povijest - Hrvatsko akademsko društvo, str. 263-289.
Zhou, Y. R. (2022) Vaccine nationalism: contested relationships between COVID-19 and globalization, Globalizations Vol. 19, pp. 450-465.
Horvat, A. (2015) Etnički identitet vojvođanskih Šokaca i Bunjevaca u međuratnoj Jugoslaviji (1918-1941), Novi Sad: Filozofski fakultet u Novom Sadu.
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: istraživački članak
DOI: 10.5937/kultura2275213S
objavljen u SCIndeksu: 26.11.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka