Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 57  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 50, br. 4, str. 337-356
Tri lica Amerike i problem asimilacije u Hantingtonovoj paradigmi
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za sociologiju

e-adresazoramino@gmail.com
Sažetak
Autor je u ovom radu pristupio tumačenju Hantingtonovog prikaza o moguća tri lica, društveno-političkog stanja Amerike u neposrednoj budućnosti. Ove tri misaone perspektive on je izveo iz svoje paradigme o sukobu civilizacija. TA tri lica Amerike su: 1. Amerika kao otvoreno društvo za ostali svet; 2. Imperijalna Amerika, u kojoj bi svet bio preobražen u Ameriku; 3. Amerika ostaje Amerika, nasuprot širenju novog talasa ideja putem medija o multikulturalizmu kao najhumanijem načinu egzistiranja kulturno raznolikog stanovništva u ljudskoj zajednici. Hantington se između ova tri izbora opredeljuje za treću opciju, jer se samo u slučaju da Amerika ostane Amerika može očuvati nacionalni identitet na temeljima angloprotestanske kulture. Asimilacija useljenika predstavlja ključ rešenja problema za opstanak SAD-a. U ovom tekstu autor razmatra Hantingtonova tri tumačenja pojma asimilacije i dolazi do zaključka da se kroz pojam stranca, onog drugog, koji se poput kvazara udaljava od domicilnog stanovništva, kao otelotvorenje ljudske otuđenosti, prelamaju sve tri moguće imaginarne istorije Amerike.
Reference
*** (2007) Biblija. Valjevo: Glas Crkve
Apaduraj, A. (2008) Strah od malih brojeva. Beograd: Biblioteka XX vek
Aristotel (1960) Politika. Beograd: Kultura
Bauman, Z. (2010) Fluidni strah. Novi Sad: Mediteran
Hantington, S. (2000) Sukob civilizacija. Podgorica: CID
Harison, L. (2005) Kultura je važna. Beograd: Plato
Huntington, S. (2007) Tko smo mi. Zagreb: Izvori
Mils, R. (1966) Znanje i moć. Beograd: Vuk Karadžić
Naj, Dž. (2012) Budućnost moći. Beograd: Arhipelag
Nojbauer, H.J. (2010) Fama. Beograd: Clio
Parsons, T. (1969) Teorije o društvu. Beograd: Vuk Karadžić
Volerstin, I. (2004) Opadanje američke moći. Podgorica: CID
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP50-29325
primljen: 10.10.2020.
prihvaćen: 26.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2005)
Francuska revolucija u ranim delima Ernsta Morica Arnta
Molnar Aleksandar I.

prikaži sve [124]