Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 57  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 80, str. 181-196
Sekularizacija države - pojam, uzroci i posledice
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresasava.aksic@gmail.com
Ključne reči: država; društvo; Crkva; sekularizacija; sakralizacija; religija; stanovništvo; nacija; čovek
Sažetak
Sekularizacija je naziv za odnos Crkve i države u kojem je odnosu religija odvojena od javne vlasti (mada se kod određenog broja teoretičara mogu sresti različiti modaliteti ovog odnosa). Ona je nastala kao rezultat sukoba pristalica sekularizacije i širenja sakralizacije, a nakon senzacionalnih otkrića fizike i hemije. U savremenom potrošačkom društvu religija ima posebno mesto. Sekularizacija zavisi i od religiozne homogenosti stanovništva, u tolikoj meri da u religiozno heterogenom društvu ona može predstavljati i uslov opstanka društva. Odnos između religije i države mora biti takav da sekularzacija ne sme biti svedena na potiskivanje a ponajmanje na ukidanje religije, dok sakralizacija ne sme da bude na štetu efikasnog funkcionisanja svetovne vlasti. Crkva i država moraju da kao svoj najviši kriterijum imaju u vidu interes nacije.
Reference
Bojović, J. (1895) Međusobni odnosi crkve i države. Beograd: Štamparija Petra K. Tanaskovića do Delijske česme
Čanen, O. (1994) Sekularizaciona paradigm - sistematizacija. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Đorđević, B.D. (1994) Sveto i svetovno. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Đorđević, B.D., Đurović, B. (1994) Sekularizam i Pravoslavlje - slučaj Srba. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Hashagen, D. F. (1903) Kirche, Kultur, Staat, Guresloh. Bertelsmann
Hemond, F.E. (1994) Kako razmišljati o svetom u svetovno doba. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Jevtić, M. (1994) Sekularizam kao pretpostavka moderne demokratije. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Koks, H. (1994) Religija se vraća u svetovni grad. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Mitrović, Č. (1900) O zakonodavnim granicama između crkve i države GR GR Beograd. štampano u državnoj štampariji Kraljevine Srbije
Pečujlić, M. (1958) Odnos crkve i države. Beograd: Izdavačko preduzeće 'Rad'
Pejčić, M. (1994) Nauka i sekularizacija. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Subotić, D. (1994) Vasa Pelagić i nastup sekularizacije u srpskom građanskom društvu početkom 19. veka. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Šajner, L. (1994) Pojam Sekularizacije u empirijskom istraživanju. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
Valis, R., Brus, S. (1994) Sekularizacija - trendovi, podaci i teorija. u: Đorđević Dragoljub B. [ur.] Povratak svetog, Niš: Gradina
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1880181A
objavljen u SCIndeksu: 24.01.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci