Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 41  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 425-435
Poslovna komunikacija u kontekstu nacionalne i organizacione kulture
aGlobal Bussines School, Barcelona, Spain
bUjedinjene Nacije
cUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu

e-adresamilena.ilic@fsu.edu.rs
Sažetak
Kultura je definisana kao skup nepisanih pravila ponašanja, ili normi koje se koriste za oblikovanje i vođenje ponašanja pojedinaca, a koje dele zaposleni kao deo podskupa članova organizacije i predaju se svim novim članovima kompanije. Nacionalna kultura je prisutna u svim procesima koji se odvijaju u organizaciji, kao što su liderstvo, motivacija zaposlenih, kontrola zaposlenih, rešavanje konflikta itd. Takođe, postoji tesna veza i uslovljenost poslovne komunikacije i nacionalne kulture pre svega u međunarodnim organizacijama, odnosno organizacijama u kojima rade pripadnici različitih nacija. Upravo je TA povezanost i uslovljenost poslovne komunikacija i nacionalne kulture cilj i predmet istraživanja ovog rada.
Reference
Hofstede, G. (1997) Cultures and organizations: Software of the mind. New York: McGraw-Hill
Janićijević, N. (2013) Organizaciona kultura i menadžment. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, CID
Janićijević, N. (2012) Organizaciono ponašanje. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu, CID
Pinto, J. (2013) Project management achieving competitive advantage. Pearson, Third edition
Rakita, B. (2016) Međunarodni biznis i mendžment. Beograd: Ekonomski fakultet u Beogradu
Robbins, S., Coulter, M. (2012) Management. Prentice Hall, 11th, Pearson International Edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906425B
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.

Povezani članci

Kultura (2016)
To sjajno treće mesto za najlepše treće poluvreme
Mojić Dušan

Tehnika (2021)
Analiza primene savremenih koncepata u automobilskoj industriji
Novaković Borivoj Z., i dr.

Tekstilna industrija (2019)
Značaj ergonomske psihologije u odevnoj industriji
Čolović Gordana, i dr.

prikaži sve [28]