Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23

Sadržaj

članak: 8 od 41  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 7, str. 419-440
Uticaj nacionalne kulture na proces upravljanja organizacionim promenama
aUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd
bVojnomedicinska akademija, Beograd
cEkonomsko-trgovinska škola, Kruševac
Sažetak
Istraživanjima je utvrđeno da nacionalnu kulturu u Srbiji karakteriše visoka distanca moći, visoko izbegavanje neizvesnosti, visok stepen kolektivizma i dominantne ženske vrednosti (raspodela uloga između rodova). Te karakteristike su u suprotnosti sa karakteristikama nacionalne kulture zapadnih zemalja koje predstavljaju ideal kojem Srbija teži na svom putu ka EU. Uvođenje novih vrednosti u nacionalnu kulturu i upravljanje promenama u organizacionim kulturama preduzeća u Srbiji može dovesti do kontradiktornih smernica u organizacionom i individualnom upravljanju organizacionim promenama i do većih otpora promenama. Interesovanje za uticaj nacionalne kulture i inter-kulturalni menadžment je naglo poraslo sa intenziviranjem globalizacije. Za rezultate ovih istraživanja su vrlo zainteresovane multinacionalne kompanije koje se svakodnevno susreću sa dilemom: kako se prilagoditi lokalnim kulturama i tako povećati efikasnost menadžment prakse u lokalnim jedinicama a istovremeno očuvati jedinstveni sistem menadžmenta i snažnu korporativnu kulturu. Poznavanje uticaja nacionalne kulture na organizacione promene važno je zbog efektivne i efikasne primene poznatih znanja, iskustava i pouka u sprovođenju promena koje nam odgovaraju, ali isto tako i u uspešnom suprotstavljanju "spoljnjem nametanju" promena koje nisu u našem nacionalnom interesu. Kod donošenja odluka o promenama u nacionalnoj kulturi i krupnim organizacionim promenama treba pratiti i ključne vektore vremena, a ne prolazne nosioce određenih društvenih uloga.
Reference
Andrejić, M. (2016) Marjan Milenkov - pristup stvaranju oficira moderne logistike. Vojno delo, god. 67, broj 7, str. 293-300
Andrejić, M., Milenkov, M. (2017) Prilog unapređenju promišljanja o promenama u logistici odbrane. u: Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću ICDQM, 20. DQM Međunarodna konferencija, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 37-62
Andrejić, M., Panić, S., Ilić, Đ. (2018) Uloga i delovanje elite u oslobađanju i usmeravanju društvene energije. Vojno delo, vol. 70, br. 5, str. 334-355
Andrejić, M., Čabarkapa, O. (2001) Timski rad u vojnim organizacionim sistemima. Vojno delo, vol. 53, br. 3, str. 83-108
Andrejić, M.D., Sokolović, V.S., Milenkov, M.A. (2010) Koncept razvoja službi logistike. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 4, str. 37-62
Andrejić, M.D., Brkljač, N., Milenkov, M.A. (2018) Prilog unapređenju promišljanja o mogućim poboljšanjima na Univerzitetu odbrane. Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 237-263
Andrejić, M.D., Andrejić, I.M., Arsić, S.N., Ljubojević, S.D. (2015) Prilog unapređenju rada i upravljanja u Vojnoj akademiji i na Univerzitetu odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 63, br. 2, str. 108-130
Hofstede, G. (1983) National cultures revisited. Behavior Science Research, 18(4), 285-305
Hofstede, G. (2001) Culture's consequences: Comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations. Thousand Oaks, CA: Sage
Ilić, Đ., Andrejić, M., Janošević, M. (2017) Prilog unapređenju komunikacije i poslovanja u logističkim poslovima sistema. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 424-436
Janićijević, N.D. (2003) Uticaj nacionalne kulture na organizacionu strukturu preduzeća u Srbiji. Ekonomski anali, vol. 44, br. 156, str. 45-66
Ljubojević, S.D., Andrejić, M.D., Dragović, N.K. (2013) Prilog unapređenju menadžmenta u logistici odbrane. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 80-120
Mirković, B. (2016) Socio-psihološki činioci odgovornog organizacionog ponašanja. Beograd: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Panić, S., Andrejić, M., Milenkov, M., Andrejić, S., Mirčevski, M. (2018) Inovacija menadžmenta u funkciji razvoja. Vojno delo, vol. 70, br. 2, str. 394-413
Schwartz, S.H. (2008) Cultural value orientations: Nature and implications of national differences. Jerusalem: Israel Science Foundation
Trandafilović, S., Đorđević, Z., Dragović, N., Andrejić, M. (2016) Sistem zarada i motivacija profesionalnih vojnih lica u funkciji razvoja ljudskih resursa u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. u: 19. Međunarodna konferencija Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - 2016, Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću, Prijevor, Zbornik radova, Prijevor: Istraživački centar za upravljanje kvalitetom i pouzdanošću - DQM, strana 652-658
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1907419I
objavljen u SCIndeksu: 16.01.2020.