Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 33, br. 3-4, str. 123-129
Organizacija i kontrola marketinga turističke destinacije
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: turistička destinacija; destinacijska marketinška organizacija; nacionalna turistička organizacija
Sažetak
Aktivnosti marketinga u turizmu se sprovode kako u preduzećima turističke privrede, tako i na nivou turističkih destinacija. U ovom drugom slučaju marketinške aktivnosti se organizuju kroz funkcionisanje tzv. destinacijskih marketinških organizacija. Radi se o zajedničkom nazivu za različite forme organizovanja, počev od toga da se može raditi o pojedinačnoj kompaniji koja je razvila resort, asocijaciji preduzeća turističke industrije ili organizaciji osnovnoj od strane javnog sektora. U tom pogledu, destinacijske marketinške organizacije se razlikuju po većem broju kriterijuma, koji bitno određuju njihove funkcije, način funkcionisanja i dr.
Reference
Akehurst, G., Bland, N., Nevin, M. (1994) Successful tourism policies in the European Union. Journal of Vocation Marketing, 31 May, str. 11-27
Bakić, O.V. (2000) Marketing u turizmu. Beograd: Ekonomski fakultet
Bakić, O.V. (2002) Marketing menadžment turističke destinacije. Beograd: Ekonomski fakultet
Bramwell, B., Liz, R. (1994) Tourism marketing organizations in industrial cities: Organizations, objectives and urban governance. Tourism Management, vol. 15, br. 6, str. 425-434
Braunlich, C.G., Morison, A.M., Feng, F. (1995) National tourist offices: Service quality expectations and performance. Journal of Vacation Marketing, vol. 1, br. 4, Mar 2, str. 323-336
Choy, D.J.L. (1993) Alternative roles of national tourism organizations. Tourism Management, Oct, str. 357-365
Crouch, G.I. (1994) Promotion and demand in international tourism. u: Economic psychology of travel and tourism, str. 109-125
Holloway, C.J. (1989) The business of tourism. London, itd: Pitman
Lavery, P. (1992) The financing and organization of national tourist offices. Travel and Tourism Analyst (EIU), br. 4, str. 84-101
Lavery, P. (1996) Occasional studies: Funding of national tourist organizations. Travel and Tourism Intelligence, br. 6., str. 80-95
Mill, R.C. (1990) Tourism: The international business. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Palmer, A., David, B. (1995) Tourism destination marketing alliances. Annals of Tourism Research, vol. 22, br. 3, str. 616-629
Pearce, D. (1992) Tourism organizations. London, itd: Longman
Seaton, A.V. (1996) Destination marketing. u: Seaton A.V. i M.M. Bennett [ur.] The marketing of tourism products: Concepts, issues and cases, London, itd: International Thomson Business Press, str. 350-376
Shields, P.O., Sclubik, T.J. (1995) Regional tourism marketing: An analogical approach to organizational framework development. Journal of Travel and Tourism Marketing, vol. 4, br. 1, str. 105-113
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.