Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2015, br. 19, str. 151-171
Oplakivanje sutrašnjice - nada i beznađe na odeljenjima za onkologiju u Srbiji
University of Minnesota, Anthropology Department, Minnesota, SAD

e-adresaMili0020@umn.edu
Sažetak
Ovaj rad, napisan na osnovu etnografskog terenskog rada koji je realizovan tokom leta 2014 na dve onkološke klinike u Srbiji (Institutu u Kamenici i VojnoMedicinskoj Akademiji u Beogradu) ima za cilj da napravi vidljivim procese koji se odvijaju u prostoru onkoloških klinika koji formulišu odnose između pacijenata i njihovih lekara, kao i između pacijenata međusobno. Ideje o tome koje su uloge građana a koje odgovornosti države su istorijski i geografski specifične i cilj ovog rada je da osvetli mehanizme putem kojih se nadanje i gubitak nade manifestuju u postsocijalističkom kontekstu onkološke klinike. Promišljanje sopstvenog položaja unutar komplikovanog zdravstvenog sistema u Srbiji je u velikoj meri intenzivirano samom urgentnošću za donošenjem odluka kao i neposrednim svedočenjem o umiranju i patnji. Manevrisati kroz rastući broj opcija za lečenje u polju onkologije, koji je proizvod sve većeg broja privatnih klinika, najčešće ekonomski nepristupačnih za moje informante, proizvodi anksioznost i neophodnost za reprodukcijom zajedničkog, univerzalnog narativa o tome šta znači biti pacijent onkologije. Ovaj narativ je u velikoj meri pod uticajem nostalgičnih ideja o socijalističkom i postsocijalističkom idealu odnosa države kao ktitora i građana kao subjekta kog treba zaštititi. Analiza ovih narativa ima za cilj da doprinese razumevanju načina na koje pacijenti onkologije u Srbiji zamišljaju svoju budućnost i mesto unutar komplikovanog i haotičnog procesa lečenja teške bolesti. Pacijenti dve pomenute onkološke klinike, identifikuju sebe sa svojim "cimerima", čiji tok lečenja uglavnom znaju detaljno koliko i svoj, i formulišući svoj položaj kroz dihotomije pacijent-lekar, autoritet-subjekt i nadaodustajanje upućuju na važnost promišljanja uticaja koji prostor klinike ima na perpetuaciju narativa o socijalizmu kao i odgovornosti i ulozi lekara koji su shvaćeni kao fetišizovani produžetak državnog aparata.
Reference
Agamben, G. (2005) State of exception. Chicago: University of Chicago Press
Agamben, G. (1999) Remnants of Auschwitz: The witness and the archive. New York: Zone Books
Bakic-Hayden, M. (1995) Nesting orientalism: The case of Former Yugoslavia (Influence of Orientalism in Yugoslavia). Slavic Review, 54(4), 917-931
Burawoy, M., Verdery, K., ur. (1999) Uncertain transition: Ethnographies of change in the postsocialist world. Lanham - Boulder - New York - Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc
Butler, J. (2003) Violence, mourning, politics. Studies in Gender and Sexuality, 4(1), 9-37
Caruth, C. (1996) Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history. Baltimore: Johns Hopkins University Press
Dunn, E.C. (2004) Privatizing Poland: Baby food, big business, and the remaking of labor. Ithaca: Cornell University Press
Foucault, M. (2008) The birth of biopolitics: Lectures at the Collège de France, 1978-79. Basingstoke - New York: Palgrave Macmillan
Jansen, S. (2006) The privatisation of home and Hope: Reform and the foreign intervention in Bosnia-Herzegovina. Dialectical Anthropology, 30(3-4), str. 177-199
Judah, T. (2009) The Serbs: History, myth and the destruction of Yugoslavia. New Haven, Connecticut: Yale University Press
Lock, M.M., Farquhar, J. (2007) Beyond the body proper: Reading the anthropology of material life. Durham, NC: Duke University Press
Lydall, H. (1984) Yugoslav socialism: Theory and practice. Oxford Oxfordshire - New York: Clarendon Press
Mazower, M. (2007) The Balkans: A short history. New York: Random House Publishing Group
Taussig, M.T. (1997) The magic of the state. New York: Routledge
Verdery, K. (1996) What was socialism, and what comes next?. Princeton, NJ: Princeton University Press
Wailoo, K. (2011) How cancer crossed the color line. Oxford - New York: Oxford University Press
West, R. (1994) Tito and the rise and fall of Yugoslavia. London: Sinclair-Stevenson
Woodward, S.L. (1995) Balkan tragedy: Chaos and dissolution after the cold war. Washington, DC: Brookings Institution Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/Genero1519151M
objavljen u SCIndeksu: 05.02.2020.

Povezani članci