Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 88, br. 2-3, str. 113-124
Pravni položaj opštine Severna Mitrovica
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet
Ključne reči: lokalna samouprava; autonomnost; nadležnosti; asimetrično predstavljanje; Briselski sporazum
Sažetak
U radu koji se nalazi pred vama autor se bavi temom koja do sada nije obrađivana od strane stručne javnosti. Pravni položaj Opštine Severna Mitrovica, koja je plod Brisleskog sporazuma Beograda i Prištine i egzistira u sklopu sistema Privremenih institucija samouprave u Prištini, zbog svog pravnog, ali i društvenog značaja od izuzetne je važnosti za razumevanje procesa integracije kao i pravnog položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Rad detaljno obuhvata teme kao što su nadležnosti i način organizacije rada Opštine Severna Mitrovica, asimetričnost u odnosu na ostale opštine na Kosovu i Metohiji, kao i relacije Privremenih institucija samouprave u Prištini i Opštine Severna Mitrovica u odnosu na njenu posebnost i autonomnost, sa posebnim osvrtom na međunarodne akte koji definišu položaj lokalne samouprave, poput Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. U zaključku autor ističe probleme koji stoje na putu ostvarenju nadležnosti Opštine Severna Mitrovica u odnosu na politički kontekst u kome ona postoji.
Reference
Dimitrijević, P. (2013) Upravno pravo - opšti deo. Niš
Dimitrijević, P. (2011) Sistem lokalne samouprave. Niš
Dimitrijević, P. (2010) Evropski upravni prostor i regionalizacija, strah od decentralizacije - moderna uprava. Agencija za državnu upravu Republike Srpske, 154-161
Dimitrijević, P., Lilić, S., Marković, M. (2007) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Lilić, S. (2012) Upravno pravo i upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Lončar, Z. (2005) Upravno pravo. Beograd
Marković, R. (2006) Ustavno pravo i političke insitucije. Beograd
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd
Vlatković, M. (2008) Pravo lokalne samouprave. Banja Luka
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: rasprava/članak
DOI: 10.5937/gakv1603113S
objavljen u SCIndeksu: 18.09.2018.

Povezani članci

Strani pravni život (2016)
Pravna priroda nacionalnih olimpijskih komiteta - uporednopravna analiza
Andonović Stefan

Zb Pravnog fak Novi Sad (2018)
Troškovi upravnog postupka
Lončar Zoran J.

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Preti li jasna i neposredna opasnost od novog Zakona o zaštiti konkurencije?
Marković-Bajalović Dijana

prikaži sve [23]