Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 28, br. 1-3, str. 56-63
Izazovi savremene lokalne samouprave kao necentralnog upravno-teritorijalnog sistema
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: lokalna samouprava; upravno-teritorijalni sistem; nadležnosti; teritorija
Sažetak
Lokalnu samoupravu je neophodno posmatrati kao celovit, kompleksan, dinamičan i multifunkcionalan sistem upravljanja. Ona predstavlja dinamičnu, društveno uzrokovanu i politički osetljivu pojavu, u pogledu koje nisu primenjivi jedinstveni modeli uređivanja, a koja u svakom društvu zahteva kontinuirano preispitivanje i problematizaciju, dinamično normativno delovanje i praktično rešavanje, jer je najneposrednije vezana za potrebe građana. Iako se teorijski ne dovodi u pitanje značaj lokalne samouprave, ne samo za demokratizaciju jednog društva, nego i za efikasno obavljanje javnih usluga, situacija u stvarnosti odstupa od toga. Lokalna samouprava je neretko neefikasna, suočena sa brojnim problemima koje sama ne može da reši, uprkos tome što su oni lokalne prirode i tiču se njenih nadležnosti. Kao osnovni problemi javljaju se pitanja distribucije nadležnosti između lokalnih i državnih organa, stepena, tipa, teritorijalne osnove i neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave.
Reference
Blagojević, M. (2000) Odnos pojma lokalne samouprave prema pojmovima autonomije, dekoncentracije, decentralizacije i komunalnog sistema lokalne samouprave. Niš: Lokalna samouprava, (6), str. 88-99
Cvetković, J.M. (2004) Decentralizacija u/ili lokalna samouprava. Ekonomski vidici, vol. 9, br. 1, str. 135-145
Damjanović, M. (2002) Realiteti lokalne demokratije. Beograd: Magna agenda
Damjanović, M.D., Đorđević, S.S. (1995) Izazovi modernoj upravi i upravljanju. Beograd: Timit
Đurđev, A.B. (2003) Lokalna samouprava. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Komsic, J. (2007) Principles of European regionalism. Association of Multiethnic Cities of Southeast Europe Philia
Marković, D. (2008) Od tradicionalne ka savremenoj lokalnoj samoupravi. Politička revija, vol. 7, br. 2, str. 407-426
Stanovčić, V. (1999) Lokalna i regionalna samouprava u demokratskoj teoriji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 106-107, str. 7-47
Vlatković, M. (2009) Pravo lokalne samouprave. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Vlatković, M. (1998) Referendum i narodna inicijativa u lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava, (3): 56-63
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.