Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 4, br. 8, str. 1-12
Uloga i značaj nadzornih odbora u korporativnom upravljanju
aVisoka škola 'CEPS-Centar za poslovne studije' Kiseljak, Bosna i Hercegovina
bCentralna banka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-adresanedzad61@gmail.com, ngregovic@cbbh.ba
Sažetak
U preduzećima koja su organizovana kao korporacije, vlasnici kapitala nisu u poziciji da upravljaju poslovnim aktivnostima, što znači da nemaju direktni uticaj na raspolaganje imovinom kao ni na ostvarenje ciljanih rezultata. Iz ove činjenice proizilazi potreba za uspostavljanjem kontrolnog tijela koje će nadzirati, usmjeravati i kontrolisti rad menadžera. Tu ulogu imaju nadzorni odbori. Zadaci i uloga nadzornih odbora ukazuju na njihov značaj koji imaju za uspješno poslovanje, zaštitu interesa i ostvarenje ciljeva vlasnika i drugih interesno-uticajnih grupa. U ovom radu smo nastojali identifikovati zadatke i ulogu nadzornih odbora, a samim time i ukazati na značaj njihovih aktivnosti. Značaj koji imaju nadzorni odbori ukazuje na potrebu ozbiljnog i racionalnog pristupa pri imenovanju njegovih članova što je opredjeljujući faktor za kvalitetno ostvarenje njihove uloge.
Reference
*** Zakon o privrednim društvima RS
*** (2009) Kodeks korporativnog upravljanja. Sarajevo: Sarajevska berza SASE
*** Zakon o privrednim društvima F BiH
*** (2009) Korporativno upravljanje - priručnik. Podgorica: IFC - Međunarodna finansijska korporacija
Babić, M., i dr. (2008) Korporativno upravljanje - principi i mehanizmi. Sarajevo: Revicon
Begović, B., i dr. (2003) Unapređenje korporativnog upravljanja. Beograd: CLDS Beograd
Brdarević, F. (2011) Istraživanje područja rada i uloge nadzornih odbora u korporacijama Federacije Bosne i Hercegovine. Preuzeto sa sajta: http://hrcak.srce.hr/63498
Karić, E. Istraživanje o stanju korporativnog upravljanja u BiH. Preuzeto sa sajta: http://www.ekapija.com/website/bih/page/354810/
Muratović, H. Principi i problemi korporativnog upravljanja. Prezentacija. Preuzeto sa sajta: http://slidegur.com/doc/1252402/
Tipurić, D. (2006) Nadzorni odbor i korporativno upravljanje. Zagreb: Sinergija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/EkoIzavov1508001H
objavljen u SCIndeksu: 02.10.2017.

Povezani članci

Ekonomika (2010)
Korporativno upravljanje kompetencijama u Srbiji
Radosavljević Života, i dr.

Ekonomski izazovi (2017)
Uloga kvaliteta revizije kao alata korporativnog upravljanja
Ibrahimagić Sabina, i dr.

Ekonomski izazovi (2019)
Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja sa osvrtom na stanje u BiH
Hodžić Nedžad, i dr.