Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 6 od 30  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 71, br. 3, str. 381-388
Analiza primene višekriterijumskih modela u cilju izbora optimalne mehaničke metode za proizvodnju nafte
Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet
Projekat:
Istraživanje mogućnosti povećanja energetske efikasnosti korišćenjem energetskih potencijala na primeru NIS- Naftagas-a (MPNTR - 33001)

Ključne reči: nafta; mehanička metoda; eksploatacja; nafta; optimizacija; višekriterijumski modeli
Sažetak
Danas se u svetu za eksploataciju naftnih ležišta mehaničkim metodama primenjuju različiti tipovi dubinskih pumpi (klipne, centrifugalne, zavojne, hidraulične), hidromlazne pumpe i gas lift (kontinualni, povremeni i klipni). Maksimalne vrednosti proizvodnje fluida, ostvarene mehaničkim metodama eksploatacje, se međusobno veoma razlikuju. U cilju izbora optimalne mehaničke metode koriste se modeli višekriterijumskih analiza. U radu je predstavljena analiza primene višekriterijumskih modela VIKOR, TOPSIS, ELECTRE, AHP i PROMETHEE u cilju izbora optimalne mehaničke metode eksploatacije karakteristične naftne bušotine sa istražnog područja Srbije. Rezultati rangiranja primenljivosti dubinskih pumpi na klipnim šipkama, hidrauličnih pumpi, zavojnih pumpi, gas lifta i električnih uronjenih centrifugalnih pumpi, ukazuju da se kod svih navedenih višekriterijumskih modela, osim u slučaju PROMETHE modela, nalaze na prva dva mesta kao optimalne metode eksploatacije dubinske pumpe na klipnim šipkama i gas lift.
Reference
Alemi, M. (2013) Mansour Kalbasi, Fariborz Rashidi, A Mathematical Prediction Based on Vikor Model. Middle-East Journal of Scientific Research, 18, 7, p. 1035-1041
Alemi, M. (2010) Hossein Jalalifar, Gholamreza Kamali, Mansour Kalbasi, A prediction to the best artificial lift method selection on the basis of TOPSIS model. Journal of Petroleum and Gas Engineering, 1 1, p. 9-15
Alemi, M., Jalalifar, H., Kamali, G.R., Kalbasi, M. (2011) A mathematical estimation for artificial lift systems selection based on ELECTRE model. Journal of Petroleum Science and Engineering, 78(1): 193-200
Ćupić, M., Tummala, R.V.M., Suknović, M. (2010) Odlučivanje - formalni pristup. Beograd: FON
Hudej, M.M. (2013) Multivarijabilni modeli upravljanja u rudarstvu. Beograd, doktorska disertacija
Hwang, C.L., Yoon, K. (1982) Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications - A State of Art Survey. Berlin: Springer Verlag
Nikolić, I., Borović, S. (1996) Višekriterijumska optimizacija, metode, primena u logistici (softver). Beograd: CVŠ VJ
Soleša, M., Danilović, D., Buza, Z. (1999) Sistem analiza proizvodnje nafte i gasa eruptivnom metodom. Novi Sad: DIT NIS-Naftagas, 523 s. (p)
Takacs, G. (2015) Sucker-Rod Pumping Handbook - Production Engineering Fundamentals and Long-Stroke Rod Pumping,. Elsevier, str. 505-551
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/tehnika1603381C
objavljen u SCIndeksu: 18.06.2016.
Creative Commons License 4.0