Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2002, vol. 53, br. 2, str. 143-151
Pećine i akumulacija bigra u dolini selačke reke kao prirodne vrednosti
Zaječar
Sažetak
Dolina Selačke reke je predeo u okviru parka prirode Stara planina. U radu su iznete opšte fizičko-geografske odlike ove doline, kao i prirodne vrednosti i odlike triju pećina i jedne bigrene akumulacije koje su u okviru doline. Za pomenute pepine posebno su značajna biospeleoloppsa, sedimentološka morfogenetska i druga svojstva. U ovim pećinama otkrivene su endemične vrete insekata i pauka. Sve pepine imaju složenu morfogenezu od kojih jedna pećina ima inversii reljef, a druga istaložene naslage sige koja podseća na korole. Genetska i estetska svojstva bigrene akumulacije u dolini uslovile su njen ulazak na spisak značajnih prirodnih objekata geo nasleđa Srbije.
Reference
*** (1972) Osnovna geološka karta SFRJ list Zaječar 1:100 000. Beograd: Savezni geološki zavod / SGZ
Cvijić, J. (1896) Izvori, tresave i vodopadi u Istočnoj Srbiji. Glas - Srpska kraljevska akademija / Glas SKA, vol. 51, br. 18, str. 1-122
Đurović, P., i dr. (1998) Speleološki atlas Srbije. Beograd: Geografski institut 'Jovan Cvijić' SANU
Gavrilović, D.M. (1992) Geomorfološka proučavanja bigra u Istočnoj Srbiji. Zbornik radova Geografskog fakulteta, br. 39, str. 15-28
Gavrilović, D.M., Gavrilović, L.M. (1998) Kras Stare planine. Zbornik radova Geografskog instituta PMF, Beograd, br. 48, str. 5-25
Gavrilović, D.M., Menković, Lj., Belić, S. (1998) Zaštita geomorfoloških objekata u geo-nasleđu Srbije. Zaštita prirode, br. 50, str. 415-423
Grupa autora (1975) Tumač za list Zaječar - Osnovne geološke karte SFRJ 1:100 000. Beograd: Savezni geološki zavod / SGZ
Nešić, D. (1992) Pepine u dolini Selačke reke. Beograd: Geografski fakultet, Diplomski rad u rukopisu, 1-74
Nešić, D. (1994) Pepine u dolini Selačke reke. u: Zbornik abstrakta 11 kongresa speleologa Jugoslavije, Petnica., str. 2-3
Petrović, J.B. (1976) Jame i pećine SR Srbije. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Velojić, M. (1999) Suvodolske pećine kao prirodne turističke vrednosti. Razvitak - časopis za društvena pitanja kulturu i umetnost, Zaječar, godina XXXIX, br. 201-202, 44-51
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.