Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 14, str. 58-71
Testiranje jezika struke - specifičnosti i izazovi
Univerzitet Union, Pravni fakultet, Beograd, Srbija

e-adresadraganamircic@pravnifakultet.rs
Ključne reči: jezičko znanje; stručno znanje; autentičnost; ocenjivanje; analiza potreba
Sažetak
U savremenim uslovima sveopšte globalizacije i pokretljivosti u okviru različitih radnih sistema, ali i usled izražene potrebe za uskim specijalizacijama znanja, stručni jezik postaje sve aktuelnija kategorija. U ovom radu pažnja NAM je bila fokusirana na moguće načine testiranja jezika struke. Nakon kratkog predstavljanja teorijskih stanovišta o jeziku struke, i ukazivanja na različita viđenja testiranja u ovoj oblasti, nastojali smo da opišemo uticaj koji na testiranje može imati složena tema interakcije između jezičkog i stručnog znanja, kao i način na koji se kroz testiranje jezika struke reflektuje dvojako shvaćen koncept autentičnosti. Cilj NAM je bio da pružanjem pregleda različitih stanovišta o testiranju jezika struke ukažemo na njegove specifičnosti, a pre svega na problematična pitanja i moguće načine njihovog rešavanja kroz ukrštanje više drugačijih perspektiva. Istaknuto je i da bi veliki doprinos razvoju u ovoj oblasti mogla dati intedisciplinarna istraživanja i saradnja stručnjaka iz različitih oblasti.
Reference
Alderson, J.C. (1981) Report of the discussion on testing English for specific purposes. u: AldersonJ.C. ; Hughes A. [ur.] Issues in language testing, London: The British Council, 123-134
ALTE (2016) Guidelines for the development of language for specific purposes test
Bachman, L.F. (1991) What Does Language Testing Have to Offer?. TESOL Quarterly, 25(4): 671-704
Bachman, L.F., Palmer, A.S. (1996) Language testing in practice. Oxford: University Press Oxford
Barni, M. (2000) La verifica e la valutazione. u: De Marco A. [ur.] Manuale di Glottodidattica, Insegnare una lingua straniera, Roma: Carocci editore, 155-174
Borneto, S. (1998) C'era una volta il metodo. Roma: Carocci editore
Brunfaut, T. (2014) Language for Specific Purposes: Current and future issues. Language Assessment Quarterly, 11(2): 216-225
Bugarski, R. (1997) Jezik u kontekstu. Beogra: Čigoja štampa/XX vek
Clapham, C. (1996) The development of IELTS: A stady of background knowledge on reading comprenhension. Cambridge: Cambridge University Press
Davidson, F. (1998) Book Review: The development of IELTS: A study of the effect of background knowledge on reading comprehension. Language Testing, 15(2): 288-292
Davies, A. (2001) The logic of testing languages for specific purposes. Language Testing, 18: 133-147
Douglas, D. (2000) Assessing Languages for Specific Purposes. Cambridge: Cambridge University Press
Đorović, D. (2015) Analiza potreba u nastavi stranog jezika struke. Beograd: Univerziteta u Beogradu, Filozofski fakultet
Elder, C. (2001) Assessing the language proficiency of teachers: Are there any border controls?. Language Testing, 18(2): 149-170
Elder, C. (2016) Exploring the limits of authenticity in LSP testing: The case of a specific-purpose language test for health professionals. Language Testing, 33(2): 147-152
Gotti, M. (1998) La valutazione delle competenze linguistiche di carattere specialistico. u: Pavesi M.;Bernini G. [ur.] L'apprendimento linguistico all'università: le lingue special, Roma: Bulzoni Editore, 227-245
Hymes, D.H. (1972) On communicative competence. u: Pride J.B. ; Holmes J. [ur.] Sociolinguistics, London: Penguin, 269-293
Lewkowicz, J.A. (2000) Authenticity in language testing: Some outstanding questions. Language Testing, 17: 43-64
Mcnamara, T. (2000) Language Testin. Oxford: Oxford University Press
O'Sullivan, B. (2012) Assessment Issues in Languages for Specific Purposes. Modern Language Journal, 96: 71-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/reci2114058M
primljen: 05.07.2021.
revidiran: 24.09.2021.
prihvaćen: 03.10.2021.
objavljen u SCIndeksu: 24.09.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka