Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 66, br. 3, str. 547-560
Prilagođavanje pristupa zasnovanog na zadacima u nastavi engleskog jezika za oblast tehnološko-inženjerske struke
Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet, Srbija

e-adresajemit@uns.ac.rs
Ključne reči: analiza potreba; nastava zasnovana na zadacima; engleski jezik struke; engleski jezik nauke i tehnologije; jezičke veštine
Sažetak
Predmet ovog rada je prilagođavanje pristupa zasnovanog na zadacima (eng. taskbased language teaching) u procesu podučavanja engleskog jezika za oblast tehnološko-inženjerske struke. Pristup je modifikovan na osnovu rezultata obavljene analize potreba koja je obuhvatala analizu trenutnog stanja u nastavi engleskog jezika struke na tehnološkim fakultetima u Srbiji. U svojoj osnovi, pristup je utemeljen na priznatoj i potvrđenoj komunikativnoj metodi u nastavi jezika, baziranoj na kombinaciji engleskog jezika za akademske i profesionalne namene sa procedurama i tehnikama koje se koriste u okviru nastave zasnovane na zadacima. Eksperimentalna grupa studenata je podučavana prilagođenim pristupom i upotrebom modifikovanog nastavnog materijala, dok je kontrolna grupa pratila nastavu prema postojećem predmetnom programu. Poređenjem rezultata testa znanja obe grupe pre početka i po završetku kursa, dobijeni su rezultati koji ukazuju da su studenti iz eksperimentalne grupe pokazali značajno veći napredak u svih šest pojedinačnih kriterijuma kao i u kumulativnom broju poena na testu. Ovakvi rezultati potvrđuju veću efikasnost prilagođenog pristupa za oblast tehnološko-inženjerske struke prevashodno zbog važnosti praktične orijentacije pristupa nastavi koja studentima treba da omogući uspešno obavljanje ciljnih zadataka na engleskom jeziku i pripremi ih za uspešnu komunikaciju u profesionalnom okruženju.
Reference
*** (1986) The Ontario test of ESL. Toronto Ontario Ministry of Education - Council of Ontario Universities
Basturkmen, H., Basturkmen, H. (2010) Developing Courses in English for Specific Purposes. u: Developing Courses in English for Specific Purposes, London: Springer Nature, str. 52-68
Brown, H.D. (2000) Principle of Language Learning and Teaching. New York: Pearson Education
Cohen, A.D. (1994) Assessing Language Ability in the Classroom. Boston: Heinle & Heinle Publishers
Cubillo, P., Brenes, C. (2009) Using task-based instruction in ESP course in the computer center at the University of Costa Rica. INIE Journal of Costa Rica University, Vol. 9, No. 1, 1-25
Ellington, H., Gordon, M., Fowlie, J. (2006) Using Games and Simulations in the Classroom. London: Biddles Ltd
Flowerdew, L. (2012) Needs Analysis and Curriculum Development in ESP. u: Paltridge, Brian; Starfield, Sue [ur.] The Handbook of English for Specific Purposes, Chichester, UK: Wiley-Blackwell, str. 325-346
Hyland, K. (2002) Teaching and Researching Writing. Harlow: Longman
Hyland, K. (2011) The Author Replies. TESOL Quarterly, 42(1): 113-114
Izadpanah, S. (2010) A study on task-based teaching: From theory to practice. US-China Foreign Language, Vol. 8, No. 3, 47-56
Jerković, J.M. (1970) Analiza potreba studenata tehnoloških fakulteta u Srbiji u nastavi engleskog jezika. Metodički vidici, 7(7): 377
Jordan, R. R. (2009) English for Academic Purposes. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Knutson, S. (2003) Experiential Learning in Second-Language Classrooms. TESL Canada Journal, 20(2): 52
Long, M., Long, M.H., Long, M. (2009) Methodological issues in learner needs analysis. u: Second Language Needs Analysis, Cambridge: Cambridge University Press (CUP), str. 19-76
Nunan, D. (1991) Language Teaching Methodology. New York: Prentice Hall
Nunan, D. (2009) Task-Based Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press (CUP)
Oxford, R.L., Crookall, D. (1990) Learning strategies. u: Crookall D., Oxford R.L. [ur.] Simulation, gaming, and language learning, New York: Newbury House Publishers, 109-117
Paltridge, B., Starfield, S., ur. (2013) The Handbook of English for Specific Purposes. Chiechester. West Sussex: John Wiley & Sons Inc
Parkinson, J. (2013) English for science and technology. u: Paltridge B., Starfield S. [ur.] The Handbook of English for Specific Purposes, West Sussex, UK: John Wiley & Sons Inc, pp. 162-180
Robinson, P. (1991) ESP today: A practitioner's guide. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
Rodari, G. (1996) The grammar of fantasy: An introduction to the art of inventing stories. New York: Teachers & Writers Collaborative
Saville-Troike, M. (2006) Introducing second language acquisition. Cambridge: Cambridge University press
Tamimi, A.A.S., Shuib, M. (2010) Investigating the English language needs of petroleum engineering students at Hadramout University of Science and Technology. Asian ESP Journal, Vol. 6, No. 1, 6-34. May 15; 2014
Willis, J. (1997) Task-based learning: Designing and using tasks. Revista para Profesores de Ingles, Granada, Spain, Vol. 5, No. 2, Dec; 11-18
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1703547J
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka