Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 7, br. 1, str. 113-122
Estetika kao politika - misli o arhitkturi neslaganja
Technological Educational Institution of Athens, Athens, Greece
Ključne reči: estetika; politika; neslaganje; lepo; igra
Sažetak
Doprinoseći debati za demokratsku artikulaciju urbane sredine, ovaj rad se fokusira na reinterpretaciju odnosa između razmišljanja i percepcije u Kantovom Drugom trenutku analitike lepog, Žaka Ransijera. Ransijer tvrdi da disenzualna operacija u Kantovoj definiciji lepog uključuje superimpoziciju koja transformiše datu formu ili telo u novo. Društvena emancipacija za Ransijera postaje estetska stvar, stvar raspadanja tela animiranog od strane određenog uverenja. Kada gubitak destinacije implicitan u estetskom iskustvu, kako je objasnio Ransijer, remeti način na koji tela uklapaju svoje funkcije u društveni poredak, onda se stvara politički efekat. Estetski efekat pretpostavlja disidentifikaciju. U estetskoj zajednici, politička subjektivizacija se zasniva na procesu disidentifikacije. Osim toga, ponovno razmatranje modernosti za Ransijera znači vraćanje na Šilerovu ideju estetskog obrazovanja čoveka koje je nastalo u Kantovoj Analitici lepog. Možemo raspravljati sa pozivanjem na arhitekturu neslaganja da kroz proces dislokacije, raspadanja i disidentifikacije, tradicija se otvara stalnoj transformaciji u nešto novo, uključeno u beskrajnu igru između potpuno različitih slojeva koji čine svakodnevno iskustvo.
Reference
Adorno, G., Tiedmann, R., Eds. (1977) Aesthetic theory. London: The Athlone Press Ltd, intr. & trans. Robert Hullot-Kentor
Benjaminwalter (1969) He work of art in the age of mechanical reproduction. u: Arendt Hannah [ur.] Illuminations, New York: Schocken Books, trans. Zohn Harry
Boano, C., Kelling, E. (2013) Toward an architecture of dissensus: Participatory urbanism in south-east Asia. Footprint, Delft Architectural Theory Journal, Delft University of Technology, 13: 41-62; accessed July 17, 2015
Deleuze, G. (2004) Francis Bacon: The logic of sensation. London: Continuum, trans. Smith Daniel W
Deleuze, G., Guattari, F. (1996) What is philosophy. London: Verso, rans. Graham Burchell & Hugh Tomlinson
Habermas, J. (1984) The theory of communicative action. Boston: Beacon Press, trans. MacCarthy Thomas
Kant, I. (1969) The critique of judgement. Oxford: At The Clarendon Press, trans. Meredith James Creed
Lyotard, J. (1984) The postmodern condition: A report on knowledge. Minnesota: University of Minnessota, intr. Frederic Jameson, trans. Geoff Bennington & Brian Massumi
Lyotard, J. (1991) The inhuman. Stanford: Stanford University Press, trans. Bennington Geoffrey & Bowlby Rachel
Rancière, J. (2004) The distribution of the sensible: Politics & aesthetics. London: Continuum, trans. Rockhill Gabriel
Rancière, J. (2010) Dissensus: On politics & aesthetics. London: Bloomsbury, ed. & trans. Steven Corcoran
Rancière, J. (2009) The emancipated spectator. London: Verso, trans Elliott. Gregory
Rancièrejacques (2009) Aesthetics and its discontents. Cambridge: Polity Press, trans. Corcoran Steven
Schiller, F. (2004) On the aesthetic education of man in a series of letters. New York: Dover Pbl, intr. & trans. Reginald Snell
Winckelmann, J.J. (1849) History of ancient art. Boston: James Munroe & Co, trans. Lodge Giles Henry
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SAJ1501113T
prihvaćen: 16.03.2015.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka