Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 2, str. 70-89
Menadžment obrtnih sredstava kao faktor finansijske stabilnosti MSP
Visoka strukovna škola za računovodstvo i berzansko poslovanje, Beograd

e-adresazivan.nikolic14@gmail.com, ivan.raonic@gmail.com
Ključne reči: mala i srednja preduzeća; neto obrtna sredstva; koeficijent obrta; broj dana vezivanja
Sažetak
U ovom radu daje se prikaz menadžmenta obrtnim sredstvima, uvažavajući sve specifičnosti organizacije malih i srednjih preduzeća, kako kapitalne, tako i kadrovske. Pored toga, biće reči o izračunavanju optimalnog nivoa obrtnih sredstava za nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti, kao i o osnovnim pokazateljima koji ukazuju na eventualnu promenu u nivou obrtnog kapitala. Cilj ovog rada je da prikaže osnovne indikatore koji ukazuju da je došlo do disbalansa u kvantumu obrtnih sredstava.
Reference
Deloof, M., Jegers, M. (1996) Trade Credit, Product Quality, and Intragroup Trade: Some European Evidence. Financial Management, 25(3): 33
Nikolić, Ž. (2007) Ekonomika preduzeća. Beograd: Fineks
Raonić, I., Polić, S.R. (2011) Forenzička revizija u okruženju elektronskog računovodstva. Novi Ekonomist, br. 9, Fakultet poslovne ekonomije, Bijeljina
Slović, S. (2010) Savremeni finansijski menadžment. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za računovodstvo i berzansko poslovanje
Smith, B.M. (1997) Measuring Association between Working Capital and Return on Investment. South African Journal of Business Management, Vol 28: No 1
Soenen, L.A. (1993) Cash conversion cycle and corporate profitability. Journal of Cash Management, 13(4)
Zipkin, P. (2000) Foundations of inventory management. New York: Irvin/McGraw-Hill
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka