Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 16, br. 4, str. 31-43
Integrisane vs. neintegrisane revizorske firme
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija

e-adresamijick@ef.uns.ac.rs, jaksicd@ef.uns.ac.rs, natasa.
Ključne reči: integrisane revizorske firme; neintegrisane revizorske firme; poslovni prihod; neto rezultat; broj zaposlenih; profitna marža
Sažetak
U radu je sprovedena komparativna analiza performansi revizijskih firmi sa stanovišta njihove povezanosti u međunarodne revizorske mreže. Performanse poslovanja analizirane su sa aspekta tržišnog učešća, veličine i profitabilnosti. Rezultati istraživanja ukazuju da revizorske firme koje su članice međunarodnih mreža imaju dominantan položaj na revizorskom tržištu Republike Srbije, koji je praćen većim poslovnim prihodom i većim brojem zaposlenih, ali da je profitabilnost ovih preduzeća ispod prosečnog nivoa.
Reference
Agencija za privredne registre (2014) Registar privrednih društava. preuzeto sa sajta http://www.apr.gov.rs/ dana 09.10.2014. godine
Atrill, P., Mclaney, E. (2011) Financial Accounting for Decision Makers. Harlow: Prentice Hall
Jakšić, D., Mijić, K., Andrić, M. (2012) Analysis of variations in the performance of audit firms in the Republic of Serbia. Ekonomski anali, vol. 57, br. 193, str. 71-91
Komora ovlašćenih revizora (2014) Registar društva za reviziju. preuzeto sa sajta http://www.kor.org/ dana 02.10.2014. godine
Mijić, K., Jakšić, D., Vuković, B. (2014) Koncentracija tržišta revizijskih usluga u Republici Sribiji. Ekonomske teme, 52(1); 117-130
Mijić, K., Milan, P., Rupić, B. (2013) Istraživanje performansi sektora za pružanje revizorskih usluga u Republici Srbiji. Ekonomski pogledi, br. 3, str. 101-114
Sinkin, J., Putney, T. (2007) Mergers of Accounting Practices. Today's CPA, 20-24; 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EkoPog1404031M
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka