Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 7, br. 4, str. 131-137
Ispitivanje direktne antibakterijske aktivnosti prolinom-bogatih peptida, galarmina i analoga, na meticilin-rezistentni Stafilokokus aureus i klinički značajne Gram-pozitivne i Gram-negativne bakterije, in vitro
H. Buniatian Institut za biohemiju, Odeljenje biohemije neurohormona, Nacionalna Akademija nauka Republike Jermenije, Jerevan, Jermenija

e-adresaa.durgaryan@gmail.com
Sažetak
Cilj. Prolinom bogati polipeptidi, galarmin i analozi, su novi neuropeptidi koje je u neurosekretornim granulama hipotalamusa otkrio i izolovao prof. A. Galoyan sa saradnicima. Pokazano je da galarmin i analozi imaju veliku biološku aktivnost uključujući snažnu in vivo imunomodulatornu i antibakterijsku aktivnost protiv velikog broja dobro poznatih patogena. Cilj ove studije je bio da se ispita direktna antibakterijska aktivnost galarmina i analoga protiv različitih Gram-pozitivnih i Gram-negativnih bakterija uključujući MRSA sojeve in vitro. Metod. Direktna antibakterijska aktivnost galarmina i analoga je odredjivana esejom inhibicije rasta u tečnosti bakterija protiv različitih sojeva. Bakterije su gajene u Lurija-Bertani standardnom tečnom medijumu tokom 2-3h na 37°C, 250 o/min. Minimalne inhibitorne koncentracije (MIC) za galarmin i analoge su utvrđene merenjem apsorpcije (optičke gustine - OG) udubljena u ploči, na 630 nm, pomoću čitača ploča (Asys UVM 340). Statistička analiza svih podataka izvršena je Studentovim i Fišerovim testom, pri verovatnoći od p≤0.05. Rezultati. Dobijeni rezultati su pokazali da galarmin i njegovi analozi Gx-NH2, dGx-NH2 i d-15 nemaju direktnu antibakterijsku aktivnost in vitro. Sinergistički ili inhibitorni efekti nisu primećeni za galarmin i analoge u koncentraciji 100 μM kada su ovi peptidi inkubirani u kombinaciji sa SLPI pri koncentraciji koja prouzrukuje (10 μM) ili ne (5 μM) inhibiciju rasta. Zaključak. Galarmin i analozi su lišeni antibakterijskih sposobnosti a njihova snažna zaštitna aktivnost, koja je in vivo primećena, protiv MRSA i drugih patogena verovatno dolazi od njihove imunomodulatorne aktivnosti u organizmu domaćina.
Reference
Cauda, R., Garau, J. (2009) New insights concerning methicillin-resistant Staphylococcus aureus disease. Clinical microbiology and infection, 15(2): 109-11
Davtyan, T.K., Manukyan, H.M., Hakopyan, G.S., Mkrtchyan, N.R., Avetisyan, S.A., Galoyan, A.A. (2005) Hypothalamic proline-rich polypeptide is an oxidative burst regulator. Neurochemical research, 30(3): 297-309
Durgaryan, A., Dmitrenko, O., Matevosyan, M., Galoyan, A. (2010) Protectory activity of proline rich polypeptides at generalized staphylococcus infections induced by methicillin-resistant S. aureus. Reports of the NAS RA; 110, str. 384-89
Galoyan, A.A. (1997) Biochemistry of novel cardioactive hormones and immunomodulators of the functional system neurosecretory hypothalamus-endocrine heart. Moscow: Nauka Publ
Galoyan, A.A., Grigoryan, S.L., Badalyan, K.V. (2006) Treatment and prophylaxis of anthrax by new neurosecretory cytokines. Neurochemical research, 31(6): 795-803
Galoyan, A.A., Korochkin, L.I., Rybalkina, E.J., Pavlova, G.V., Saburina, I.N., Zaraiski, E.I., Galoyan, N.A., Davtyan, T.K., Bezirganyan, K.B., Revishchin, A.V. (2008) Hypothalamic proline-rich polypeptide enhances bone marrow colony-forming cell proliferation and stromal progenitor cell differentiation. Cell transplantation, 17(9): 1061-6
Galoyan, A.A. (2001) Brain neurosecretory cytokines: Immune response and neuronal survival. New York: Kluewer Academic and Plenum Publishers
Galoyan, A. (2000) Neurochemistry of brain neuroendocrine immune system: Signal molecules. Neurochemical Research, 25(9/10): 1343-1355
Galoyan, A.A., Aprikyan, V.S. (2002) A new hypothalamic polypeptide is a regulator of myelopoiesis. Neurochemical research, 27(4): 305-12
Lajtha, A., Galoyan, A., Besedovsky, H., ur. (2008) Handbook of neurochemistry and molecular neurobiology: Neuroimmunology. New York: Springer Science, 3rd ed
Markossian, K.A., Gurvitz, B.Y., Galoyan, A.A. (1999) Isolation and chemical identification of new peptides from neurosecretory granules of hypothalamus. Neurokhimiya, 16, str. 22-5
Williams, S.E., Brown, T.I., Roghanian, A., Sallenave, J.M. (2006) SLPI and elafin: One glove, many fingers. Clin Sci, London, 110, str. 21-35
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 08.04.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka