Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 30, br. 3-4, str. 53-59
Biološke osnove anksioznosti i novine u psihofarmakološkom tretmanu anksioznih poremećaja
Klinički centar Kragujevac, Klinika za psihijatriju

e-adresamilica_b@ptt.yu
Ključne reči: anksioznost; neurobiološke osnove anksioznosti; psihofarmaci; neurotransmiteri; neuropeptidi
Sažetak
Anksiozni poremećaji su među najčešćim mentalnim poremećajima u opštoj populaciji. Skoro 30 miliona osoba je obolelo u Sjedinjenim Državama, pri čemu žene dva puta češće oboljevaju nego muškarci. Poremećaje odlikuje hronicitet, kao i česta rezistentnost na terapiju. Opisano je da je strah iskustveno najčešći fenomen produkovan direktnom elektrostimulacijom u epilepsiji temporalnog lobusa lokalizovanoj u anteromedijalnom temporalnom regionu, uključujući i amigdalu. Regioni mozga za koje se pretpostavlja da uslovljavaju anksioznost predstavljaju samo medijum na kome se odigrava živa interakcija brojnih neurotransmitera i neuropeptida, na raznovrsne i različito distribuirane receptorske sisteme, o kojima govori ovaj rad. Komitet koji radi na izradi projekta DSM- V razmatra reklasifikaciju aksioznih poremećaja na osnovu nekoliko hipotetičkih prilaza, uključujući pri tom etiologiju (vulnerabilnost gena i/ili uticaj sredine) ili patofiziologiju (neuralne mreže kao osnova određenih simptoma). Diskrepanca između limitirane ponude psihofarmaka za lečenje anksioznih poremećaja i velikog broja istraživanja u ovoj oblasti upravo pokazuje neophodnost da se razviju noviji, selektivniji i efikasniji lekovi. Verovatno da će se rasvetljavanjem složenog biohemizma moždanih struktura doći i do novih klinički korisnih zaključaka na ovom indikacionom području, možda čak i do tako dugo očekivanog anksioselektivnog agensa.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.06.2009.

Povezani članci

Nema povezanih članaka