Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 16  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 59, br. 1, str. 139-146
Potrošnja mineralnih đubriva i kvalitet vodnih resursa u Evropskoj uniji i Republici Srbiji
aInstitut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresasvetlana_r@iep.bg.ac.rs, aleksandranikolic.fimek@gmail.com, Rajko.Tepavac@dunav.com
Projekat:
Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)

Sažetak
Cilj rada je da ukaže na značaj praćenja emisije nitrata iz poljoprivredne proizvodnje čime se stvaraju osnove za preduzimanje adekvatnih mera zaštite voda i drugih prirodnih resursa od uticaja poljoprivrede. Težište rada čini analiza potrošnje mineralnih, tačnije azotnih đubriva i njihov efekat na okruženje, odnosno površinske vode. Desk metodom istraživanja prikupljeni su podaci relevantnih institucija u Evropskoj uniji o potrošnji mineralnih đubriva i opterećenosti voda nitratima poreklom iz poljoprivredne proizvodnje. Podaci o potrošnji mineralnih đubriva u Republici Srbiji za period 1985-2001. godine uzeti su iz godišnjaka zvanične statistike za odabrane godine, dok su za prikaz kvaliteta voda dati podaci istraživanja domaćih autora. Kao opšti zaključak nameće se činjenica da se u našoj zemlji troše značajno manje količine mineralnih đubriva u odnosu na zajednicu 27 zemalja, ali da je ipak prisutan dubok nepovoljni uticaj na životnu sredinu zbog neadekvatnog sprovođenja zakona i nedostatka infrastrukture u oblasti ekologije.
Za ovaj članak postoji povezani rad (ispravka, opoziv ili komentar) koji je dostupan ovde.
Reference
*** (2009) Izveštaj o stanju životne sredine u Republici Srbiji za 2009. godinu. Beograd: Agencija za zaštitu životne sredine
*** (1998) Regulations on the hygienic quality of drinking water. Official Gazette SRJ, No. 42
European Comission (2007) Report from the Commission to the Council and the European Parliament on implementation of Council Directive 91/676/EEC concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources for the period 2000-2003. COM(2007) 120 final
European Comission (1991) Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources. Council directive concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources
Eurostat Pocketbooks (2010) Agricultural statiscics: Main results 2008-2009. Luxembourg: Publications Office of the European Union
–Food Agriculture, O.O.T.U.N. (2003) Review of world water resources by country. Rome
Marinkovic, B., Crnobarac, J., Maleševic, M. (2005) Agrotehnički aspekti obrade zemljišta i đubrenje gajenih biljaka. Ekonomika poljoprivrede, vol. 52, br. 4, str. 455-481
Veljkovic, N., Jovicic, M. (2009) Trendovi koncentracija nitrata u vodotocima Srbije. Voda i sanitarna tehnika, 39(1): 23-30
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2014)
Evropska zajednička agrarna politika i predpristupne mere pomoći za ruralni razvoj
Vapa-Tankosić Jelena, i dr.