Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 23  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 19, br. 18, str. 157-166
Film kao sredstvo za prikazivanje neverbalne komunikacije na času španskog kao stranog jezika
Osnovna škola 'Žarko Zrenjanin', Zrenjanin
Ključne reči: neverbalna komunikacija; španski kao strani jezik; film; audio-vizuelno sredstvo; autentičan materijal; propratne aktivnosti
Sažetak
S obzirom na to da se neverbalnoj komunikaciji nedovoljno posvećuje pažnja u nastavi španskog kao stranog jezika, u radu se analizira i ističe značaj izučavanja neverbalne komunikacije kao sastavnog dela kulture jednog naroda. Da bi učenik ostvario uspešnu komunikaciju, neophodno je da zna na koji način govornici španskog jezika gestikuliraju, koriste fizički prostor, govor tela i paralingvističke faktore. Jedno od najpogodnijih sredstava za predstavljanje neverbalne komunikacije na času predstavlja film. Pored toga što je autentičan materijal, film kao audiovizuelno sredstvo prenosi poruku i vizuelno i zvučno, te učenik direktno posmatra značenje poruke. Uz verbalni repertoar direktno posmatra prateću neverbalnu komunikaciju. Na osnovu pregledanog materijala, pristupa se izradi propratnih aktivnosti, kako bi učenici u potpunosti usvojili predstavljene sadržaje. Stoga, primenom filma na času pruža se autentičan primer kako funkcioniše neverbalna komunikacija na španskom govornom području, bez potrebe da se napušta učionica.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 16.06.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka