Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2022, br. 58, str. 225-242
Pojava i razvoj notarijata duž istočne obale Jadrana i njegovog zaleđa od X do XV veka
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaatlagicmarko@gmail.com, a.martinovic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: notarijat; jadransko zaleđe; jadranska obala; Srbija (Raška); Dalmacija; Istra; Dubrovnik; Bosna; Slavonija
Sažetak
Rad se bavi pojavom i razvojem notarijata duž istočne obale Jadrana i njegovog zaleđa. Akcent je stavljen na notarsku službu u srednjovekovnim zemljama istočne obale Jadrana i njegovog zaleđa. Prikazane su sve specifičnosti ove veoma važne srednjovekovne institucije u pojedinim zemljama, kao i okolnosti koje su dovele do tih specifičnosti. Nastoji se dokazati da je notarijat odigrao izvanrednu ulogu u srednjem veku na zadanom prostoru. On je ostavio pozitivan pravni trag u srednjovekovnoj opštoj i srpskoj pravnoj istoriji duž jadranske obale i njenog zaleđa.
Reference
Antoljak, S. (1971) Pomoćne istorijske nauke. Kraljevo: Istorijski arhiv
Antović, J. (2009) Civitatis Cathari Statuta / Statut Grada Kotora. Kotor: Državni arhiv Crne Gore, sv. 2
Atlagić, M. (2007) Pomoćne istorijske nauke u teoriji i praksi. Beograd: Centar za mitološke studije Republike Srbije
Atlagić, M., Šekularac, B. (1997) Pomoćne istorijske nauke. Priština: Felix
Blehova-Čelebić, L. (2006) Hrišćanstvo u Boki 1200-1500 - Kotorski distrikt. Podgorica: Pobjeda
Bresslau, H. (1889) Handbuch der Urkundenlehre fur Deutschland und Italien. Leipzig, 2
Brunner, H. (1880) Zur Rechtsgeschcihte der romichen und germanischen Urkunde. Berlin
Bubalo, Đ. (2004) Srpski nomici. Beograd: Vizantološki institut
Čremošnik, G. (1951) Spisi dubrovačke kancelarije. Zagreb, knj. 1
Farlati, D., Coleti, J. (1889) Illyricum sacrum. Venetiis, Sv.6
Gelcich, G. (1889) Memorie storiche sulle Boche di Cattaro. Zadar
Grbavac, B. (2008) Notari kao posrednici između Italije i Dalmacije - studije, službe, seobe između dvije ovale Jadrana. Acta Hristiae, Koper, br. 16
Grbavac, B. (2011) Svjedočanstvo o stvarnosti ili fikcija - zadarski notari između stvarnosti I fikcije. Acta Hristiae, Koper, br. 19
Grbavac, B. (2011) Srednjovijekovni notarski formulari i njihovi sastavljaći. Javni bilježnik, br. 34
Grbavac, B. (2012) Iz prošlosto javnog notarijata - od notarskog bastradela do izdane isprave. Javni bilježnik, br. 36
Grbavac, B. (2010) Notarijat na istočnojadranskoj obali od druge polovine 12. do kraja 14. stoljeća. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Gulin, A. (2008) Hrvatski srednjovjekovni kaptoli - loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorija, kvanerskih otaka i Istre. Zagreb: Hrvatska Akademija znanosti i umjetnosti
Gulin, A. (1983) Javna djelatnost notarske kancelarije i kaptola u Senju tijekom srednjeg vijeka. Senjski zbornik, br. 13
Gulin, A. (1987) Srednjovjekovni pečati istarskih biskupa. Vjesnik Historijskoh arhiva u Rijeci i Pazinu, sv. XXXIX
Kostrenčić, M. (1930) Fides Publica (javna vera) u pravnoj istoriji Srba i Hrvata do kraja XV veka. Beograd: Srpska kraljevska akademija (SKA)
Kožar, A., Balta, I. (2003) Pomoćne istorijske nauke. Tuzla: Arhiv Tuzlanskog kantona
Krištić, D. (2016) Razvoj notarijata u kontekstu društveno gospodarskog života istočnojadranskih komuna. Zagreb
Ljubić, Š., ur. (1872) Listine o odnošajih izmedju južnoga slavenstva i Mletačke republike. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti
Margetić, L. (1971) Funkcija i porijeklo službe egzaminatora u srednjovekovnim kumunama Hrvatskog primorja i Dalmacije. u: Starine JAZU, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, br. 55
Martinović, J. (1990) Ranohrišćanska krstionica ispod crkve svete Marije od Rijeke u Kotoru. Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, 29, 24-29
Mayer, A., ur. (1951/1981) Monumenta Catarensis - Kotorski spomenici. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Vol. 1 Prva knjiga kotorskih notara od god. 1326-1335, Vol. 2 Kotorski spomenici. Druga knjiga kotorskih notara god. 1329, 1332-1337
Mayer, A. (2004) Legitimacy and Law in the Roman World: Tabulae in Roman Belief and Practice. Cambridge University Press
Milutinović, B. (2000) Pomoćne istorijske nauke - priručnik. Niš: Pelikan print
Novak, V. (1952) Supetarski kartular. Zagreb
Pertile, A. (1893) Storia del dirtto italiano. Torino: Unione tipografico editrice, IV
Porfirogenet, K. (1840) De Thematibus. u: Bekherus Imanuel [ur.] De administrando imerio, Bonn, Impresis ed, Weberi
Preradović, D. (2014) Kroz vizantijski Kotor. u: Knjiga o Kotoru, Beograd: Magelan Press
Rački, F. (1877) Documenta - excerpta et scriptoribus. Zagreb
Raukar, T. (2007) Cives habitatores u srednjovijekovnim dalmatinskim gradovima. u: Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku, Split
Sindik, I. (1950) Komunalno uredjenje Kotora - od druge polovine XII do početka XV stoleća. Beograd: Naučna knjiga
Smičiklas, T., ur. (1904-1912) Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb: Jugoslavenska Akademija znanosti iumjetnosti, vol. II, II, X
Stipišić, J. (1985) Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi - latinska paleografija, opća diplomatika, kronologija, rječnik kratica. Zagreb: Školska knjiga
Stipišić, J., Šamšalović, M., Kostrenčić, M. (1967) Diplomatički zbornik kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije - listine godina 743-1100 / Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 15
Stipišić, J. (1954) Razvoj splitske notarske kancerarije. Zbornik historijskog institute JAZU, Br.1
Šufflay, M. (1904) Die Dalmatiniche privaturkunde. Wien
Šufflay, M. (2000) Dalmatinsko hrvatska srednjovijekovna listina - povijest hrvatskog notarijata od 11 do 15 stoljeća. Zagreb: Darko Sagrak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina32-40382
primljen: 26.09.2022.
objavljen u SCIndeksu: 07.01.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka