Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 1 od 12  
Back povratak na rezultate
2013, br. 2, str. 66-80
Objavljivanje računovodstvenih politika u skladu sa MRS 8
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadraiva@neobee.net
Sažetak
U globalnoj ekonomiji računovodstvene politike, odnosno napomene uz finansijske izveštaje preduzeća, koriste se kao dopuna kvalitetnog finansijskog izveštavanja i strategijskog upravljanja. Odabrane računovodstvene politike, usklađene prema MRS/MSFI, kao ključni elemenat Napomena, dopunjuju sadržaj računovodstvenih informacija u sledećim finansijskim izveštajima: Bilansu stanja, Bilansu uspeha, Izveštaju o tokovima gotovine i Izveštaju o promenama na kapitalu. Ovaj rad se fokusira na: 1. računovodstvena načela i standarde kao ishodište računovodstvenih politika, 2. izbor računovodstvenih politika na području dugotrajne imovine i zaliha, 3. bitna obeležja napomena uz finansijske izveštaje. U Srbiji objavljivanje računovodstvenih politika mora biti u skladu sa MRS 8. U ovom radu autori su koristili sledeće metode istraživanja: pregled relevantne literature, metod analize, metod sinteze, metod indukcije, metod dedukcije i matematički metod.
Reference
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Službeni glasnik RS, br. 46/06 i 111/09
*** (2009) Sastavljanje izveštaja o promenama na kapitalu. Privredni savetnik, 1-2, 277-284
*** (2007) Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Bešlić, D. (2011) Harmonizacija finansijskog izveštavanja - dometi i ograničenja za preduzeća u Srbiji. u: Naučni skup: Savremeni trendovi u evropskoj ekomomiji: implikacije za Srbiju, Novi Sad: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Božac, G.M. (2002) Planiranje strategijskih ciljeva poduzeća. Ekonomski pregled, 53(5-6): 525-536
Đukić, T. (2003) Mogućnosti regulisanja finansijskog izveštavanja. Ekonomske teme, vol. 41, br. 5, str. 189-197
Knežević, G. (2005) Izbor računovodstvenih politika u funkciji menadžmenta. Ekonomske teme, vol. 43, br. 5, str. 187-198
Krstić, J.R. (2003) Napomene uz finansijske izveštaje kao dopuna kvaliteta finansijskog izveštavanja u globalnoj ekonomiji. Ekonomske teme, vol. 41, br. 2, str. 251-256
Savez računovođa i revizora Srbije (2008) Obaveza sastavljanja i dostavljanja godišnjeg finansijskog izveštaja za 2007. Računovodstvena praksa, (2-3): 3-14
Savez računovođa i revizora Srbije (2007) Napomene uz finansijske izveštaje. Računovodstvena praksa, (2-3): 242-256
Savez računovođa i revizora Srbije (2008) Obračun proizvodnje, nabavne vrednosti robe i vrednovanje zaliha. Računovodstvena praksa, (2-3): 138-178
Tušek, B. (2011) Računovodstvene politike. http://web.efzg.hr/dok//rac/7.%20ra%C4%8Cunovodstvene%20politike.pdf
Žager, K., Mamić-Sačer, I., Sever, S., Žager, L. (2008) Analiza financijskih izvještaja. Zagreb: Masmedia
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1302066B
objavljen u SCIndeksu: 04.10.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman