Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 15, br. 60, str. 143-151
Obelodanjivanje obaveza
Institut za ekonomiku i finansije - IEF, Beograd
Ključne reči: obelodanjivanje; napomene; dugoročne/kratkoročne obaveze
Sažetak
Korisnici finansijskih izveštaja imaju različite interese koji ih vezuju za entitet. Bez obzira na tu različitost, uvek će se od računovodstva zahtevati pružanje objektivnih, pouzdanih i tačnih informacija. Ovo nije moguće bez pravilnog obelodanjivanja pozajmljenih izvora preduzeća u napomenama preko kojih se korisnici finansijskih izveštaja, kako interni tako i eksterni, bolje upoznavaju sa finansijskim položajem i profitabilnošću preduzeća. Dakle, za pravilno obelodanjivanje obaveza potrebno je: definisanje kriterijuma za priznavanje obaveza u računovodstvenim politikama, kao i vrednovanje kako pri početnom priznavanju, i naknadnom priznavanju, izvršiti pravilnu klasifikaciju sa aspekta ročnosti obaveza.
Reference
*** Međunarodni računovodstveni standardi i Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja. www.mfm.gov.rs
*** (2012) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Sl. glasnik RS, br. 101
*** (2007) Priručnik o primeni kontnog okvira u skladu sa MRS/MSFI - za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Beograd: Privredni savetnik
*** (1993-1999) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ
*** (2006) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, br. 46
Ranković, J.M. (2009) Teorija bilansa. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Stevanović, N., Malinić, D., Milićević, V. (2009) Upravljačko računovodstvo. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Tatić, I., Petrović, P., Stojanović, R., Mitrović-Vučetić, S., Nešić, V., Čanak, J. (2008) Praktična primena Medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji. Beograd: Računovodstvo
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.