Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 5 od 13  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 63, br. 5-6, str. 323-336
Projektno finansiranje na primeru rezidencijalne gradnje u Beogradu
aUniverzitet Singidunum, Poslovni fakultet, Beograd
bUniverzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd
Ključne reči: projektno finansiranje; izloženost rizicima; novčani tokovi; rezidencijalna izgradnja
Sažetak
Projektno finansiranje je metod finansiranja u kome kreditor prvenstveno uzima u obzir prihode koje generiše pojedinačni projekat, kao izvor otplate i obezbeđenje za izloženost rizicima. Procena rizika je kritična faza za kreditora i investitora u projektnom finansiranju jer snosi svu odgovornost za procenu sposobnosti projekta da otplaćuje dugove (pozajmice), pokriva troškove, kao i za isplatu dividendi akcionarima. Projektovani i očekivani novčani tok koji generiše projekat je pod snažnim uticajem rizika. Ukoliko rizici nisu na adekvatan način procenjeni i anticipirani, dolazi do smanjenja novčanog toka, odnosno, deficita. Ukoliko novčani tok nije dovoljan za servisiranje obaveza prema kreditorima, projekat je neuspešan i potrebno ga je okončati. Na osnovu prinicipa i ponude proizvoda projektnog finansiranja banaka koje posluju u Republici Srbiji (Banca Intesa, Erste banka, Sber banka i UniCredit banka) praktično je prikazano koji su principi projektnog finansiranja rezidencijalne gradnje u Žarkovu (delu Beograda) i koje su prednosti za samog investitora (u vezi sa imovinom, projekcijama novčanih tokova u funkciji otplate kredita, osnovama za odobrenje projektnog finansiranja - budući prihodi koje generiše projekat, pravnim statusom korisnika kredita i raspodelom rizika).
Reference
*** (2004) A guide to the project management body of knowledge. Newton Square, PE: PMI Project Management Institute, Third edition
Banca Intesa a.d. (2011) Intesa gradnja. Beograd, Retrieved from
Barjaktarović, L. (2008) Projektno finansiranje u Srbiji. Singidunum revija, 5(1): 39-48
Barjaktarović, L. (2009) Koncept rezidencijalnog lanca vrednosti u Srbiji. Bankarstvo, vol. 38, br. 1-2, str. 66-75
Chance, C. (1991) Project finance. London: IFR Publishing, 1
Cheshire, G. (2008) Project finance. Luxembourg: Agence de Transfert de Technologie Financière
Deloitte & Touche Central Europe (2006) Finansijska analiza i ocena projekta. Royal Haskoning
Erste Bank a.d. (2012) Projektno finansiranje. Novi Sad, Retrieved from: http://www.erstebank.rs/rs/portal/privreda/Projektnofinansiranje
Erste Group (2008) Residential value chain: Concept Serbia. April 2008
Erste Group (2008) Group real estate policy: Investment. Retrieved from https://www.erstegroup.com/en/Corporates/Large-Corporates/Real-Estate-Services
Finnerty, D.J. (2007) Project financing: asset-based financial engineering. New Jersey: John Wiley & Sons
Franolić, M. (2001) Projektno finansiranje u građevinarstvu. Zagreb, Hrvatska: Hypo Alpe Adria Bank
Hanić, H., Pindžo, R. (2008) Some financial aspects of PPP project management. u: Internacionalni simpozijum iz projektnog menadžmenta, YUPMA, Zlatibor, Zbornik radova, str. 65-70
Hoffman, S. (1989) A practical guide to transactional project finance: Basic concepts, risk identification and contractual considerations. Business Lawyer, 45(1), 181-232
Lončar, D., Barjaktarović, L., Pindžo, R. (2015) Analiza isplativosti investicionih projekata. Beograd: Ekonomski institut
Lončar, D., Rajić, V., Branković, B. (2011) Project financing in Serbia: Strategies, financial and risk management perspective. u: International conference: Contemporary Issues in Economics, Business and Management, Proceedings of the, Kragujevac: Ekonomski fakultet, pp. 509-519
Petković, G., Pindžo, R. (2012) Tourism and new economic challenges. Ekonomika preduzeća, vol. 60, br. 1-2, str. 117-126
Pindžo, R., Petković, G. (2010) Risk management in project finance deals. u: International Scientific Conference SYMORG, Beograd, Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade
Pindžo, R., Lončar, I. (2013) Quality analysis of hotel services using SERVQUAL methodology. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 3-4, str. 199-211
Rutić, B. (2012) Razvoj i karakteristike projektnog finansiranja kao savremenog bankarskog proizvoda za privredu. Beograd: Univerzitet Singidunum, master rad
Sberbank a.d. (2015) Nepokretnosti. Beograd, Retrieved from http://www.sberbank.rs/stanovnistvo/prodaja-stanova-inepokretnosti.29.html
Udruženje banaka Srbije (2007) Bazel II - međunarodna saglasnost o merenju kapitala i standardima kapitala. Beograd: Udruženje banaka Srbije
Unicredit banka a.d (2011) Finansiranje nekretnina. Beograd, Retrieved from http://www.unicreditbank.rs/finansiranjenekretnina
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ekopre1506323B
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.