Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 45  
Back povratak na rezultate
2021, br. 170-171, str. 179-189
Legati u zbirci za novac i medalje Muzeja grada Beograda
Muzej grada Beograda, Beograd
Sažetak
U Muzeju grada Beograda, od ukupno dvadeset osam legata, u Zbirci za novac i medalje nalaze se legati Đorđa Novakovića i Svetozara St. Dušanića. Oba legata poklonjena su sedamdesetih godina 20. veka. U radu su, nakon kratkog osvrta na pojam i zakonsko tumačenje legata u kulturnoj politici Srbije, prikazane studije slučaja pomenutih legata - papirnih novčanica i rimskog metalnog novca u Zbirci za novac i medalje. Pored kratke biografije legatora, načina na koji su ovi legati formirani i njihove sadržine, načinjen je pokušaj da se na osnovu raspoložive dokumentacije iz muzejske arhive prikaže kako su zbirke, poklonjene Muzeju, postale legati. Rad razmatra i pitanja u kojoj meri i s koliko uspeha su u praksi sprovedene muzeološke aktivnosti - zaštita (čuvanje, konzervacija, restauracija i dokumentacija) i komunikacija (izlaganje i edukacija).
Reference
*** (1995/2003) Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46/95 i 101/2003
*** (1951) Službeni glasnik NR, br. 4, 26. januar 1951
*** (2020) Stručno uputstvo o uslovima i načinu čuvanja i korišćenja umetničko istorijskih dela. 10. maj 2020, http://www.narodnimuzej.rs/wp-content/uploads/2018/06/Stru--no-uputstvo-o-uslovima-i-na--inu--uvanja-i-kori----enja-umetni--ko-istorijskih-dela.pdf
*** (1982) Službeni list grada Beograda, br. 6, 27. februar 1982
Avramović, Z. (2020) Legati u kulturi Beograda -stanje, problemi i moguća rešenja. 20. april 2020, http://www.casopiskultura.rs/MagazinePublication/ShowPublicationPdf?magazinePublicationId=2035
Banković, A. (2020) Legat u srpskoj muzejskoj praksi - primer Muzeja grada Beograda. Kultura, br. 167, str. 117-137
Borić-Brešković, B. (1976) Novac kolonije Viminacijuma u zbirci Svetozara St. Dušanića. Beograd: Muzej grada Beograda
Božić, J. (2019) Legati u kulturnoj politici Republike Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet političkih nauka, str. 32-41
Crnobrnja, A., Crnobrnja, N. (2004) Novac u Beogradu kroz vekove. Beograd: Muzeja grada, str. 88, 92, 97-110
Crnobrnja, N. (1990) Novac Skordiska, donacija Beogradske banke d. d. Godišnjak grada Beograda, XXXVII
Crnobrnja, N. (1993) Novac provincije Dakije u zbirci Svetozara St. Dušanića. Beograd: Muzej grada Beograda
Crnobrnja, N. (1997) Novac rimskog carstva. u: Krunić S. [ur.] Antička bronza Singidunuma, Beograd: Muzej grada Beograda
Cvetković, G. (1975) Manakova kuća. Godišnjak grada Beograda, XXII
Kondić, V. (1970) Papirni novac iz zbirke Đorđa Novakovića. Beograd: Muzej grada
Maroević, I. (1993) Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske tehnologije
Stojković, D. (1995) Muzej u funkciji popularisanja etnografskog nasleđa. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, 58-59
Vasić-Derimanović, J., Perović-Ivović, S. (2019) Izazovi zaštite i prezentacije novčanica iz Legata Đorđa Novakovića. u: Miloradović M.; Vukićević D. [ur.] Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturnog nasleđa i kao podsticaj kulturnog razvoja, Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Vasić-Derimanović, J. (2019) Priče novčanica. u: Papirni novac iz Legata Đorđa Novakovića, Beograd: Muzej grada Beograda
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2171179V
objavljen u SCIndeksu: 28.12.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka