Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 7 od 45  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 239-262
Ekonomske tendencije, kapital i nejednakosti
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresaslobodan.bracanovic@pr.ac.rs
Sažetak
Nejednakosti u kapitalu, imovini, dohotku, odrednice su savremenog i globalnog društva. Stopa prinosa na kapital nadmašuje stopu privrednog rasta. Ostvaruje se enormna koncetracija kapitala. Povećava se broj bogataša i ekstremno bogatih. Na drugoj strani ogromna većina je manje imućnih i siromašnih. Narasta i sloj globalnih plutokrata. Projicira se usporavanje dinamike rasta. Budućnost je maglovita neizvjesna, kao i puno riskantna. Cilj rada je sagledavanje rastuće društvene nejednakosti kao gorućeg savremenog problema. Primjenjuje se raznovrsna metodologija (istorijske, deduktivno-induktivne, strukturne, komparativne, statističke i dr. analize). Problem je koncentracija kapitala i mogućnost umanjivanja socijalnih raslojavanja. Isto tako, problem je i dugoročno usporavanje dinamike privrednog rasta. Zaključuje se da djeluju sile konvergencije i (ili) divergencije, kao i mješovitih učinaka čija rezultanta može biti u smjeru umanjivanja globalnih nejednakosti. Razvoj pojedinih regiona može i dinamizirati privredni rast. Filozofski i ekonomski, stopa prinosa od kapitala premašuje stopu privrednog rasta (r>g). Ovaj trend predviđa se i u 21 vijeku. "Prvi fundamentalni zakon kapitalizma": učešće dohotka od kapitala u nacionalnom dohotku (a) proizvod je stope prinosa (r) na kapital i odnosa kapitala i dohotka (b) tj. a = r x b. "Drugi fundamentalni zakon kapitalizma": odnos kapitala i dohotka (b) količnik je stope štednje (s) i stope rasta nacionalnog dohotka (g) tj. b = s/g. "Zakon kumulativnog rasta": nevelika godišnja stopa prinosa u dugom roku uzrokuje snažan rast, inicijalnog, kapitala. "Zakon ponašanja": novac i profit su motor aktivnosti! Najbogatiji sloj čini percentil ljudi (1%), na najvišem vrhu piramide! Plutokratija kreira svjetsku politiku.
Reference
Bracanović, S.N. (2019) Pojedini aspekti ekonomskih kretanja zemalja u tranziciji. Baština: Glasnik, br. 48, str. 195-213
Bracanović, S.N. (2020) Ekonomske vizije i horizonti. Baština, br. 50, str. 197-213
Bulatović, M. (2018) Nevidljivi lanci - moć nepostojećeg novca. Beograd: Laguna
Dragutinović, D., Filipović, M., Cvetanović, S. (2005) Teorija privrednog rasta i razvoja. Beograd: Ekonomski fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Eling, M. (2013) Investicioni fondovi - inteligentno i racionalno investiranje. Novi Sad: Akademska knjiga
Kleut, M. (2010) Naučno djelo od istraživanja do štampe. Novi Sad: Akademska knjiga
Mašić, B., Dželetović, M. (2015) Uvod u menadžment. Novi Sad-Beograd: Akademska knjiga, str. 301-325
Milanović, B. (2016) Globalna nejednakost - novi pristup za doba globalizacije. Novi Sad: Akademska knjiga
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2019) Bilten javnih finansija, Beograd, str. 12-13
Pejanović, R. (2014) Ogledi iz metodologije društveno-ekonomskih istraživanja. Novi Sad: Akademska knjiga
Pejanović, R. (2015) Tranzicija i nacionalna kultura - ogledi iz društveno-ekonomske antropologije. Novi Sad: Akademska knjiga
Piketi, T. (2015) Kapital u 21 vijeku. Novi Sad: Akademska knjiga
Rikalović, G., Molnar, D. (2019) Analiza međuzavisnosti (ne) stabilnosti države i privrednog razvoja u slučaju malih zemalja. u: Kuzmanović Ranko [ur.] Strategije razvoja i ekonomske saradnje malih zemalja u uslovima globalizacije i regionalnih integracija, Međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Banja Luka: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Knjiga 42, str. 305-321
Stojadinović, D. (2006) Ekonomski kalendar. Beograd: Akademska štampa
Štiglic, D.E. (2013) Slobodan pad - Amerika, slobodna tržišta i slom svetske privrede. Novi Sad: Akademska knjiga
Štiglic, D.E. (2015) Velika podjela - društva nejednakosti i šta da radimo sa njima. Novi Sad: Akademska knjiga
Štiglic, D.E. (2016) Evro - kako zajednička valuta ugrožava budućnost Evrope. Novi Sad: Akademska knjiga
Tirol, Ž. (2019) Ekonomija za opšte dobro. Novi Sad: Akademska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26406
primljen: 30.04.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka