Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 45  
Back povratak na rezultate
2018, br. 39, str. 157-170
Konsekvence digitalne revolucije u monetarnoj sferi
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Srbija

e-adresavelimir@ekof.bg.ac.rs, aca@ekof.bg.ac.rs
Sažetak
Digitalna revolucija zalazi u svaku poru života, pa tako nije zaobišla ni monetarnu sferu. Tri atributa savremenog novca još suuvek vezana za državu. Prvo, država propisuje šta se koristi kao zakonsko sredstvo plaćanja u njenim granicama. Drugo, država jedina poseduje pravo emisije novca Treće, ona se nameće kao suvereni staratelj novčanog opticaja u zemlji. Digitalizacija preti da uzdrma ove postulate savremenog monetarnog sistema. Prvu deceniju XXI veka obeležio jeelektronski novac, a drugu karakterišu digitalne valute. U radu se izlažu reperkusije novih tehnologija na monetarni sistem, kompariraju odlike zvaničnih i digitalnih valuta, objašnjava blokčejn tehnologija koja je u središtu svih digitalnih valuta i prikazuju njene potencijalne primene u drugim oblastima. Zaključak rada jeste da digitalne valute ne poseduju sve što je neophodno da preuzmu primat od nacionalnih valuta. Ipak, digitalizovana realnost se reflektuje u digitalnoj valuti, štopokreće šire društvene kognitivne promene po pitanju fenomena novca.
Reference
Böhme, R., Christin, N., Edelman, B., Moore, T. (2015) Bitcoin: Economics, Technology, and Governance. Journal of Economic Perspectives, 29(2): 213-238
European Central Bank (2015) Virtual currency schemes: A further analysis. februar, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf, 25.5.2016
European Central Bank (2016) Report on financial structures. oktobar, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/reportonfinancialstructures201610.en.pdf?592b728066f71be0788991e606b504bd (15.12.2016)
European Commission (2016) Key facts on cross-border consumer finance in Europe. http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/key-facts-on-cross-border-consumer-finance-in-europe.pdf, 2.3.2017
Evry (2016) Whitepaper-PSD2: Strategic opportunities beyond compliance. https://www.evry.com/globalassets/files/financialservices/psd2.pdf (1.3.2017)
Grinberg, R. (2011) Bitcoin: An innovative alternative digital currency. Hastings Science and Technology Law Journal, 4, 160-207
Janković, I., Lukić, V., Popović, S. (2016) Shadow banking and its role in financial markets. Beograd: Ekonomski fakultet, mart, Neobjavljen rad
Lukić, V., Popović, S. (2016) Uzdizanje novih valuta u senci nacionalnih valuta. u: Ekonomija danas - slobode, konkurencija, subvencije, Andrićgrad, Naučni skup, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, 495-508
Nakamoto, S. (2008) Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. oktobar, Neobjavljen rad, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (25.5.2016)
Payments U.K. (2016) The second payment services directive (PSD2): A briefing from payments UK. jul, https://www.paymentsuk.org.uk/sites/default/files/PSD2%20report%20June%202016.pdf, 28.2.2017
Plassaras, N. (2013) Regulating Digital Currencies: Bringing Bitcoin Within the Reach of the IMF. Chicago Journal of International Law, 14: 377-407
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/AnEkSub1839157L
objavljen u SCIndeksu: 05.10.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka