Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 6 od 119  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 58, br. 3, str. 111-115
Značaj Prehtlove metode u ultraranoj predikciji neuroloških abnormalnosti kod novorođenčadi i odojčadi
aKlinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju + Univerzitet u Nišu, Medicinski fakultet
bKlinički centar Niš, Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
cKlinički centar Niš, Klinika za dečje interne bolesti
dKlinički centar Niš, Klinika za dečju hirurgiju i ortpopediju
eKlinički centar Niš, Centar za anesteziologiju i reanimaciju
fKlinički centar Niš, Klinika za neurologiju
gKlinički centar Niš, Centar za nuklearnu medicinu

e-adresadraganzlatanovic1@gmail.com
Ključne reči: novorođenče; odojče; spontana motorička aktivnost; rana dijagnoza; cerebralna paraliza; Prehtlov metod
Sažetak
Rana detekcija simptoma cerebralne paralize i minimalnog neurološkog deficita kod novorođenčadi i odojčadi od krucijalnog je značaja, jer omogućava pravovremeno uključivanje dece u neurorazvojni tretman, što doprinosi poboljšanju funkcijskog motoričkog statusa u kasnijem uzrastu, računajući na biološki fenomen "plasticiteta mozga". Konvencionalne metode neurološke procene novorođenčeta i odojčeta podrazumevaju neurološki pregled, kvantitativnu procenu motoričkih sposobnosti pomoću skala i testova, kao i korišćenje dopunskih dijagnostičkih neuroimidžing procedura. Sve nabrojane metode svakako su neophodne i u širokoj su kliničkoj primeni i služe za brzo postavljanje dijagnoze neuroloških oboljenja ili detekciju oštećenja centralnog nervnog sistema, ali imaju jedan zajednički nedostatak - nemogućnost adekvatne prognoze neurološkog deficita. Zahvaljujući Prehtlovoj metodi, koja se zasniva na kvalitativnoj proceni spontane motoričke aktivnosti, moguće je definisati specifične neurološke obrasce, čak i prenatalno kod fetusa, kao i postnatalno kod preterminskog ili terminskog novorođenčeta, koji su odlični pokazatelji kasnijeg neurološkog razvoja deteta. Cilj rada je revijski prikaz podataka iz literature o značaju i mogućnostima Prehtlove metode naspram drugih konvencionalnih metoda u ultraranom prepoznavanju rizične grupe novorođenčadi i odojčadi za razvoj trajnog neurološkog deficita - cerebralne paralize i/ili minimalne neurološke disfunkcije. Prehtlov metod spada u najsenzitivniju i najspecifičniju kliničku dijagnostičku proceduru u proceni budućeg neurološkog ishoda rizične grupe novorođenčadi i odojčadi.
Reference
Beccaria, E., Martino, M., Briatore, E., Podestà, B., Pomero, G., Micciolo, R., Espa, G., Calzolari, S. (2012) Poor repertoire General Movements predict some aspects of development outcome at 2 years in very preterm infants. Early Human Development, 88(6): 393-396
Bosanquet, M., Copeland, L., Ware, R., Boyd, R. (2013) A systematic review of tests to predict cerebral palsy in young children. Developmental Medicine & Child Neurology, 55(5): 418-426
Dimitrijević, L., Čolović, H. (2005) Ometanje normalnog motornog razvoja u prvoj godini života. Acta medica Medianae, vol. 44, br. 3, str. 53-57
Dimitrijević, L., Bjelaković, B., Čolović, H., Mikov, A., Živković, V., Kocić, M., Lukić, S. (2016) Assessment of general movements and heart rate variability in prediction of neurodevelopmental outcome in preterm infants. Early Human Development, 99: 7-12
Einspieler, C., Prechtl, H., Bos, A., Ferrari, F., Cioni, G. (2008) Prechtl's method on the qualitative assessment of general movements in preterm, term and young infants. Mac Keith Press
Einspieler, C., Marschik, P.B., Bos, A.F., Ferrari, F., Cioni, G., Prechtl, H.F.R. (2012) Early markers for cerebral palsy: Insights from the assessment of general movements. Future Neurology, 7(6): 709-717
Einspieler, C., Kerr, A.M., Prechtl, H.F.R. (2005) Abnormal general movements in girls with Rett disorder: The first four months of life. Brain and Development, 27(27): S8-S13
Einspieler, C., Peharz, R., Marschik, P.B. (2016) Fidgety movements: Tiny in appearance, but huge in impact. Jornal de Pediatria (Versão em Português), 92(3 Suppl 1): S64-S70
Einspieler, C., Prechtl, H.F.R. (2005) Prechtl's assessment of general movements: A diagnostic tool for the functional assessment of the young nervous system. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 11(1): 61-67
Ferrari, F., Cioni, G., Einspieler, C., Roversi, M., Bos, A.F., Paolicelli, P.B., Ranzi, A., Prechtl, H.F.R. (2002) Cramped synchronized general movements in preterm infants as an early marker for cerebral palsy. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 156(5): 460-467
Kodric, J., Sustersic, B., Paro-Panjan, D. (2010) Assessment of general movements and 2.5 year developmental outcomes: Pilot results in a diverse preterm group. European Journal of Paediatric Neurology, 14(2): 131-137
Mercuri, E., Ricci, D., Pane, M., Baranello, G. (2005) The neurological examination of the newborn baby. Early Human Development, 81(12): 947-956
Øberg, G.K., Jacobsen, B.K., Jørgensen, L. (2015) Predictive value of general movement assessment for cerebral palsy in routine clinical practice. Physical Therapy, 95(11): 1489-1495
Olsen, J.E., Allinson, L.G., Doyle, L.W., Brown, N.C., Lee, K.J., Eeles, A.L., Cheong, J.L.Y., Spittle, A.J. (2018) Preterm and term-equivalent age general movements and 1-year neurodevelopmental outcomes for infants born before 30 weeks' gestation. Developmental Medicine & Child Neurology, 60(1): 47-53
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5633/amm.2019.0316
objavljen u SCIndeksu: 16.11.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Timočki medicinski glasnik (2014)
Samostalnost u ishrani djece sa neurorizičnom simptomatologijom
Vučkovac Mira, i dr.

PONS (2020)
Motoričke i kognitivne sposobnosti prevremeno rođene dece
Smuđa Mirjana, i dr.