Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:15

Sadržaj

članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 24, br. 83, str. 26-30
Zdravstvena nega pacijenta sa celijakijom tokom bolničkog lečenja
aOpšta bolnica Subotica, Sektor za hirurške grane medicine, Subotica
bVisoka škola strukovnih studija u Subotici, Subotica

e-adresasanjastojanovic09@gmail.com
Ključne reči: celijakija; bezglutenska dijeta; plan zdravstvene nege; dijagnoze nege
Sažetak
Celijakija je hronična autoimuna bolest tankog creva koja se javlja nakon unošenja namirnica koje u sebi sadrže gluten. Kod preosetljivih osoba gluten iz namirnica pokreće imunološke rakcije i dovodi do iritacije, upale i atrofije sluznice tankog creva sa posledičnom malapsorpcijom hranljivih materija. Jedini, dokazano efikasan tretman celijakije je sprovođenje stroge, doživotne bezglutenske dijete. Pridržavanjem dijete moguće je efikasno kontrolisati bolest i sačuvati kvalitet života. Ipak, ukoliko dođe do pogoršanja stanja, zdravstveni profesionalci moraju osigurati adekvatnu ishranu tokom boravka pacijenata u bolnici i tretman u skladu sa utvrđenim potrebama. U radu su prikazane specifičnosti utvrđivanja potreba za zdravstvenom negom kod obolelih od celijakije (sestrinska anamneza, utvrđivanje stanja uhranjenosti i podataka o eliminaciji). Zatim, sagledani su najčešći problemi u domenu zdravstvene nege poput sledećih: deficit znanja, proliv i povraćanje, visok rizik od dehidratacije, pothranjenosti, rizik od poremećaja termoregulacije i neefikasno održavanje zdravlja. Prikazane su i sestrinske intervencije u cilju rešavanja ovih problema tokom bolničkog lečenja pacijenata sa celijakijom.
Reference
*** (2016) Nursing Care Plan for Celiac Disease. Felbry College - School of Nursing, updated 2016, cited Sept 2021
Abou-Aldan, D., Babić, D., Kadović, M., Kurtović, B., Režić, S., Rotim, C., et al. (2015) Sestrinske dijagnoze III. Zagreb: Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Barbarić, I. (2008) Celijakija - pregled i predviđanja. Medicina Fluminensis, 44(3-4): 229-234
Best, C., Powell, K., Whitehead, C., Kyriazidou, E. (2018) Managing Patients with Coeliac Disease During a Hospital Stay. Nursing Times, 114(7): 18-20, Available from: https://cdn.ps.emap.com/wp-content/uploads/ sites/3/2018/06/180627-Managing-patients-with-coeliacdisease-during-a-hospital-stay.pdf [cited sept 2021]
Brown, G.J.R., Singh, P. (2019) Coeliac Disease. Paediatr Int Child Health, 39(1): 23-31
Čuković-Čavka, S., Urek, C.M., Brinar, M., Turk, N. (2013) Celijakija u odrasloj dobi. Zagreb: KBC Zagreb
Horvat, D. (2016) Celijakija - prikaz slučaja. Varaždin: Sveučilište Sjever, Završni rad
Kadović, M., Abou-Aldan, D., Babić, D., Kurtović, B., Piškorjanac, S., Vico, M. (2013) Sestrinske dijagnoze II. Zagreb: Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Knežević, J., Rodić, N. (2016) Praktikum pedagoško psihološke aktivnosti sa decom u bolnici. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera
Kolaček, S., Hojsak, I., Niseteo, T. (2017) Prehrana u općoj i kliničkoj pedijatriji. Zagreb: Medicinska naklada
Krbavčić-Panjkota, I. (2008) Prehrana kod celijakije. Medicus, 17(1): 87-92
Lebwohl, B., Sanders, D.S., Green, P.H.R. (2018) Coeliac Disease. Lancet, 391(10115): 70-81
Marčec, M., Antoljak, N., Benjak, T. (2018) Celijakija - nedovoljno prepoznat javnozdravstveni problem. Liječ vjesn, 140: 261-266
National Institute for Health and Care Excellence (2015) Coeliac Disease: Recognition, Assessment and Management. Available from: Nice.org.uk/ng20
Nikolić, M. (2008) Dijetetika. Niš: Medicinski fakultet
Popadić, A., Panišić-Šekeljić, M., Bezmarević, M. (2015) Skrining i procena nutritivnog statusa. Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy, vol. 37, br. 1-2, str. 5-13
Premuš, F. (2015) Važnost prehrane pacijenata s glutenskom enteropatijom. Varaždin: Sveučilište Sjever, Magistarski rad
Pšeničnjak, B. (2016) Zdravstvena njega djece oboljele od celijakije. Varaždin: Sveučilište Sjever, Završni rad
Springhouse (2010) Sestrinske procedure. Beograd: Data Status
Stojanović-Jovanović, B., Đonović, N., Vuletić, B. (2018) Uticaj bezglutenske ishrane na način života dece sa celijakijom. Sestrinska reč, vol. 21, br. 76, str. 7-10
Stojanović-Jovanović, B., Jovanović, S., Vuletić, B. (2019) Kliničke karakteristike celijačne bolesti kod dece i uspeh terapije dijetom bez glutena na osnovu seroloških testova. Sestrinska reč, vol. 22, br. 78, str. 4-8
Šepec, S., Munko, T., Aldan, A.D., Babić, D., Turina, A. (2011) Sestrinske dijagnoze. Zagreb: Hrvatska Komora Medicinskih Sestara
Udruženje celijakije za Srbiju Bezglutenska dijeta. Beograd, Dostupno: https://celijakija.rs/ishrana, [citirano 12.07.2021.]
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/sestRec2183026S
primljen: 29.09.2021.
prihvaćen: 20.01.2022.
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Sestrinska reč (2021)
Načini informisanja roditelja dece sa celijačnom bolešću o samoj bolesti i bezglutenskoj ishrani
Stojanović-Jovanović Biljana, i dr.

Timočki medicinski glasnik (2016)
Navike u ishrani starih ljudi u Zaječaru i Vranju
Mihajlović Nataša, i dr.

Zdravstvena zaštita (2020)
Nutritivne karakteristike, fiziloški efekti i zdravstveni značaj dijetnih vlakana
Mladenović Ivana, i dr.

prikaži sve [6]