Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 68, br. 5, str. 369-383
O hijerarhiji doktrinarnih dokumenata
aVojska Srbije, Ratno Vazduhoplovstvo i PVO, 204. vazduhoplovna brigada
bUniverzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Sažetak
Normativno i hijerarhijsko definisanje nacionalne (državne) bezbednosti je važan preduslov ukupnog razvoja srpskog društva u skladu sa potrebama sadašnjice, ali i praksom savremenih demokratskih država kojima Republika Srbija deklerativno teži. Osnovnim doktrinarnim dokumentima Republike Srbije vlada, pre svega, orijentacijska neodređenost, političko i doktrinarno lutanje koje je ujedno i glavno obeležje poslednje tri decenije novije srpske istorije u celini. U ovom radu biće definisana hijerarhija doktrinarnih dokumenata u skladu sa dostignutim razvojem naučne misli u našoj zemlji, uz pregled odgovarajućih dokumenata koji definisanu hijerarhiju prate i potvrđuju. To je ujedno i odgovor na poziv za stvaranje jednog šireg naučnog foruma u kojem bi se razmatrao dalji doktrinarni i strategijski razvoj Republike Srbije sa ciljem da se utvrđeni niz doktrinarnih dokumenata kompletira. Reforma sistema odbrane, kao proces koji neprimereno dugo traje, ne može se uspešno završiti bez tačno utvrđene hijerarhije doktrinarnih dokumenata. Pokazalo se da je to unificiran, jedinstven proces za svaku zemlju ponaosob, a svako kopiranje već izvršene reforme u nekoj “sličnoj” zemlji biće promašen koncept. Saglasno opredeljenjima iznetim u strategijsko-doktrinarnim dokumentima i prezentovanim političkim ciljevima saradnje, Republika Srbija nije mnogo odmakla od intenzivnog i sadržajnog učešća u Programu Partnerstvo za mir, odnosno od jasno iskazanog interesa Republike Srbije za obezbeđivanjem kompatibilnog nacionalnog sistema odbrane sa sistemima odbrane zemalja članica NATO-a i Programa Partnerstvo za mir. Republika Srbija nema jasan, jedinstven i nacionalni hijerarhijski tok doktrinarnih dokumenata, što je jedan od razloga za bezbednosno-strategijska lutanja u poslednjih dvadeset i pet godina, a kao posledica manjkavosti ukupnih političkih okolnosti i društveno-političkog razvoja našeg društva.
Reference
*** Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije
*** Strategija odbrane Republike Srbije
Adižes, I. (2003) Upravljanje promenama
Arvantis, N.D.A. (2002) Balkanski čvor. Beograd: Anda info
Hadžić, M. (2001) Hroničan manjak bezbednosti - slučaj Jugoslavije. Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Kadijević, V. (2010) Protivudar - moje viđenje raspada Jugoslavije. Beograd: IP Filip Višnjić
Kegli, Č.V., Vitkof, J.R. (2001) Svetska politika. Beograd
Kovač, M., Stojković, D. (2009) Strategijsko planiranje odbrane. Beograd: Vojnoizdavački zavod, Direkcija za izdavačku i bibliotečko-informacionu delatnost
Kovač, M. (2003) Strategijska i doktrinarna dokumenta nacionalne bezbednosti. Beograd: Svet knjige
Milošević, M. (2001) Sistem državne bezbednosti. Beograd: Policijska Akademija, godine
Miršejmer, D. (2009) Tragedija politike velikih sila. Beograd: Udruženje za studije SAD u Srbiji
Nišić, S. (2011) Vojna strategija u sistemu nauka odbrane. Vojno delo, vol. 63, br. 2, str. 110-125
Petrović, D., Nikolić, J. (2008) Srpski narod i velike sile. Novi Sad: Prometej, godine
Sarkesian, S.C., Williams, J.A., Cimbala, S.J. (2008) US national security: Policymakers, processes & politics. Boulder: Lynne Rienner Publishers, fourth edition
Simić, P. (2000) Put u Rambuje - Kosovska kriza 1995-2000. Beograd: NEA
Simić, P. (2008) Tito i NATO. Kompanija NOVOSTI
Skakun, M. (1986) Balkan i velike sile. Zemun: KTZR Arion, drugo izdanje
Stojković, B. (2013) Bezbednosni aspekt nacionalne strategije razvoja. Beograd: Vojna akademija Sektora za ljudske resurse Ministarstva odbrane, doktorska disertacija
Tadić, L. (1996) Nauka o politici. Beograd: BIGZ
Vukadinović, R. (1998) Međunarodni politički odnos. Zagreb: Barbat
Vuković, N. (2007) Logika imperije. Beograd: Biblioteka Moba
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1605369V
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka