Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 9 od 15  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 47, br. 2, str. 107-129
Porodičnopravni odnosi roditelja i dece u Srbiji (Vojvodini) kroz istoriju i danas
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
U okviru ovog rada proučeni su i analizirani porodično-pravni odnosi roditelja i dece prema zakonu kao izvoru prava, te prema stalnoj sudskoj praksi, pravnim pravilama privatnog prava i pravnoj nauci kao izvoru prava kroz istoriju i danas. U porodičnom pravu tadašnje Vojvodine sa Međumurjem i Prekomurjem primenjivalo se ugarsko zakonodavstvo, a u Sremu i na teritoriji Vojne granice važilo je austrijsko pravo. Proučena su pitanja porodičnog statusa deteta, odnosno regulativa utvrđivanja i osporavanja očinstva, te sadržina i vršenje roditeljskog prava. Osnovna ustanova koja karakteriše odnose roditelja i dece pre II svetskog rata u Vojvodini bila je očinska vlast. Status roditelja je bio primarni osnov odnosa roditelja i dece. Otac je imao prioritetnu roditeljsku ulogu kada se radi o bračnom roditeljstvu, majka kada se radi o vanbračnom, a posle razvoda braka prioritetnu ulogu je imao roditelj kome je dete povereno, dok je drugi roditelj kao osnovno pravo imao pravo na održavanje ličnih odnosa sa detetom. U drugom delu rada su analizirani sudski predmeti iz oblasti odnosa roditelja i dece u dvadesetim i tridesetim godinama XX veka koji su sačuvani u Arhivu Vojvodine. Posebna pažnja je poklonjena pozivanju suda na stalnu sudsku praksu, odnosno pravna pravila privatnog prava i pravnu nauku, koji na taj način postaju izvor prava.
Reference
*** (2005) Zakon o radu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24
*** (1995) Zakon o nasleđivanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 46
*** (2006/2007) Statistčki godišnjak Republke Srbije. 2006, str. 79, 90 i 2007, str. 83, 94
*** (2008) Bilten sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu, 13, str. 72-73
*** (1921) Austrijski građanski zakonik iz 1811 godine. Beograd, prevod D. Aranđelovića
*** (2007) Statistički godišnjak Srbije. 83-94
Bogdanfi, G., Nikolić, N., ur. (1925) Opšte privatno pravo - koje važi u Vojvodini. Pančevo: Štamparija Napredak
Cvejić-Jančić, O. (2004) Roditeljsko pravo u Srbiji prema Srpskom građanskom zakoniku iz 1844. g. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 38, br. 2, str. 361-381
Hauser, A.A. (1982) Swedens law prohibiting physical punishment of children
Kovaček-Stanić, G. (1994) Pravni izraz roditeljstva. Novi Sad: Pravni fakultet
Kovaček-Stanić, G. (2011) Autonomija versus materijalna istina u komparativnom pravu o porodičnom statusu deteta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 195-222
Kovaček-Stanić, G. (2002) Pravni položaj deteta u porodičnom pravu Srbije i Vojvodine pre II svetskog rata. u: Građanska kodifikacija, Niš, 1, str. 225-232
Kovaček-Stanić, G. (2008) Analiza sudske prakse u Vojvodini iz oblasti odnosa roditelja i dece u dvadesetim i tridesetim godinama XX veka. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 125, str. 109-119
Kovaček-Stanić, G. (2008) Dete u porodici sa jednim roditeljem - izdržavanje i porodični dom. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 341-358
Piškulić, Z., Đerđ, I. (1924) Osnovi privatnog prava u Vojvodini. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns47-4423
objavljen u SCIndeksu: 05.12.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka