Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 8, br. 2, str. 19-26
Mesto i uloga monetarne politike Bosne i Hercegovine prilikom ulaska u Evropsku monetarnu uniju
aUniverzitet Sinergija, Fakultet za poslovnu ekonomiju, Bijeljina, Republika Srpska, BiH
bCentar za obrazovanje odraslih, Bijeljina, Republika Srpska, BiH

e-adresamsavic@sinergija.edu.ba
Ključne reči: centralna banka; sprovođenje monetarne politike; instrumenti monetarne politike; obavezna rezerva; operacije na otvorenom tržištu
Sažetak
Cilj ovog rada je sagledavanje i poređenje instrumenata monetarne politike u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji. U radu će biti ukazano na specifičan značaj centralne banke, polazeći od pretpostavki da je centralna banka stub monetarnog sistema, gde pri realizaciji svojih funkcija, od kojih je možda najvažnija vođenje monetarne politike, odnosno regulisanje nivoa novčane mase, centralna banka koristi instrumente monetarnog regulisanja. Proces transformacije ka efektivnoj primeni instrumenata otvorenog tržišta u implementaciji politike obično uključuje dve ili tri faze razvoja tržišta. Tranzicija u indirektne instrumente monetarne politike prouzrokuje da operativne aktivnosti centralne banke i trezora postanu povezanije nego pre. Centralno - bankarsko raspolaganje tržišnim instrumentima nije puna garancija da će monetarna politika ili ekonomske performanse zemlje biti konstantno zadovoljavajuće.
Reference
Centralna banka Bosne i Hercegovine (2010) Bilten centrаlne bаnke Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Centralna banka Bosne i Hercegovine, 2
Đukić, Đ. (2006) Centralna banka i finansijski sistem. Čačak: Litopapir
Kozarić, K. (2007) Modeli monetarne politike sa osvrtom na valutni odbor Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Centralna banka BiH
Lakić, S. (2000) Instrumenti monetarne politike u razvijenim tržišnim ekonomijama. Podgorica: Ekonomski fakultet
Lаkić, S. (2006) Instrumentаrijum monetаrnog menаdžmentа. Podgoricа: Ekonomski fаkultet
Misnkin, F.S. (2006) Monetarna ekonomija, bankarstvo i finansijska tržišta. Beograd: Data status
Plakalović, N. (2004) Monetarna ekonomija. Srpsko Sarajevo: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Živančević, M. (2003) Instrumenti monetarne politike Evropske Centralne banke. Bankarstvo, vol. 32, br. 5-6, str. 3-19
Živković, A., Kožetinаc, G. (2005) Monetаrnа ekonomijа. Beogrаd: Ekonomski fakultet, 4. izdanje, Dostupno na: www.//ecb.int., pregledano 25.04.2011
Živković, A., Stankić, R., Krstić, B. (2004) Bankarsko poslovanje i platni promet. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.