Metrika

  • citati u SCIndeksu: [6]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 7, br. 3, str. 13-20
Kvalitet u zdravstvenoj zaštiti
aEurosystems, Beograd
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
cKlinički centar Srbije, Klinika za neurohirurgiju, Beograd
dSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd
eGradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, Beograd
fInstitut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd
gUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Zemun'
Sažetak
Decenijama, zdravstvena industrija u Srbiji je radila po sopstvenim ekonomskim pravilima, zanemarujući spoljašnje faktore kao što je konkurentnost. Kako je konkurentnost rasla, zdravstvene ustanove su postajale sve svesnije akutne potrebe da ograniče porast operativnih troškova i ostvare (ili čak prevaziđu) visok nivo očekivanog kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata. Performanse sistema zdravstvene zaštite zavise od određenih atributa performansi, među kojima je najvažniji kvalitet zaštite. U radu je razmatran kvalitet zdravstvene zaštite preko Demingovog ciklusa kvaliteta i preko najčešće korišćenih dimenzija kvaliteta. Takođe je predložen model za ocenjivanje kvaliteta procesa/usluga u zdravstvenoj ustanovi.
Reference
*** (2004) Quality indicators: Essential for quality improvement. Int. J. For Quality in Health care, vol. 16, Supp. 1, str.i1-i2
AHRQ (U.S. Dep.of HHS) (2005) Guide to health care quality. 16
Bassioni-Stamenić, F., Bojović, A. (2005) Uvođenje kulture stalnog unapređenja kvaliteta u zdravstveni sistem Republike Srbije. Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, vol. 33, br. 4, Electronic Version
Birkmeyer, J.D., Kerr, E.A., Dimick, J.B. (2006) Improving the quality of quality measurement. u: Performance measurement - Accelerating Improvement, Washington: Institute of Medicine, str. 177-221
DMID, NIAID, NIH (2001) Good clinical practice handbook. Maryland
EC (2005) Commission directive 2005/28/EC of 8 April 2005. Official Journal of the European Union, L91/13-L91/19, 9. 4
General Medical Council (2001) Good medical practice: Protecting patients, guiding doctors. London, 24 str., May
Institute of Medicine - Committee on Redesigning HIPMP&PIP (2006) Pathways to quality health care: Performance measurement: Accelerating improvement. Washington: The Nat. Ac. Press, App. F 177-221
Ivanek, R., Pendić, Z.R., i dr. (2000) Jedan pristup obrazovanju za kvalitet menadžera u zdravstvu. Menadžment totalnim kvalitetom, vol. 28, br. 2, str. 133-137
Jančev, M., Ostojić, M., Pendić, Z.R., i dr. (1998) Zahtevi sistema kvaliteta i principi TQM-a - osnova za efikasni i efektivni rad ustanova za prehospitalno i hospitalno lečenje AIMa. Naučni časopis urgentne medicine, vol. V, br. 11, str. 13-20
Kelley, E., Hurst, J. (2006) Health care quality indicators project: Conceptual framework paper. OECD, Health Working Papers 36
Medical Council of NZ (2005) Continuing professional development and desertification. Wellington
Mitrović, N., Ivanek, R., Pendić, Z. (1999) TQM i QS - temelj racionalizacije u zdravstvu. Menadžment totalnim kvalitetom, vol. 27, br. 1, str. 173-178
Nacionalni komitet za izradu Vodiča kliničke prakse u Srbiji (2002) Nacionalni vodiči kliničke prakse
NBHRS (2002) Quality in health care: The role of government in supervision and monitoring in Norway. 34
NSW Health (1999) A framework for managing the quality of health services. 80
Pendić, Z.R., Polak, S., Kontić, M., i dr. (2006) Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - primena HACCP koncepta u zdravstvu. Zavod za intelektualnu svojinu, broj A-212/1, 22.05., Priručnik, autorsko delo
Pendić, Z.R., Jakovljević, B., i dr. (2005) Primena HACCP koncepta pri izvršavanju medicinskih usluga. Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika JP Železnice Srbije, Istraživačka studija
Pendić, Z.R., Kovačević, Lj., Stupar, J. (1988) An approach to evaluation of quality of integrated information systems. u: Elzer P., Milovanović R. [ur.] Experience with the management of software projects, Oxford-New York, itd: Pergamon Press
Pendić, Z.R. (1998) An approach to design of services. u: Ho Samuel K.M. [ur.] ISO 9000 & TQM: Change for the Better, International conference (3rd), Hong Kong, Hong Kong: Baptist University, str. 574-579
Pendić, Z.R., Šulović, V., Majstorović, V., Pendić, R. (2006) Primena IMS-a u okviru zdravstvenog sektora u republici Srbiji - neke preporuke. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 6, br. 2, str. 1-10
Pendić, Z.R., Jakovljević, B., Stevanović, J., Pendić, R., Jakovljević, B. (2005) Politika bezbednosti rada u zdravstvenim ustanovama - poseban osvrt na bezbedan rad MRI centara. Materia medica, vol. 21, br. 1, str. 27-38
Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi (2003-2005) Nacionalni vodiči za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. MZRS
Republika Srbija (2005) Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Sl. glasnik RS, 107
Republika Srbija (2005) Zakon o komorama zdravstvenih radnika. Sl. glasnik RS, 107
Roy, O.Z., Scott, J.R., Park, G.C. (1976) Ventricular fibrillation and pump failure thresholds versus electrode area. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, str. 23, 45-48
Royal College of Physicians of London (2004) Good medical practice for physicians. London
Sandier, S., i dr. (2004) Health care systems in transition. WHO Regional Office for Europe
Šević, L., Polak, S., Kontić, M. (2006) Generalizacija HACCP koncepta na rizične sisteme - primena HACCP koncepta u izvršavanju medicinskih usluga osetljivih na rizik. Tehnika - Kvalitet, standardizacija i metrologija, vol. 6, br. 4, str. 1-7
Vujotić, L. (2006) Rendgen. Niš: Zograf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 03.12.2007.