Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 49, br. 4, str. 1487-1494
Shvatanje profesora Dr Radomira D. Lukića o objektivnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaG.Vukadinovic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: Radomir D. Lukić; filozofija prava; objektivno pravo; pozitivno pravo; vrednosti
Sažetak
Gordana Vukadinović, nekadašnji doktorand profesora Radomira D. Lukića izlaže njegovo shvatanje objektivnog prava. U izuzetno bogatom, slojevitom i raznovrsnom opusu profesora Radomira D. Lukića koji broji oko 1000 naučnih i stručnih radova, fenomen prava je razmatran sa svih bitnih strana. Ključni elementi Lukićevog filozofskog učenja, od doktorskog rada do Sistema filozofije prava su podela sveta na iskustveni i nadiskustveni svet i saglasno tome i podela na pozitivno i objektivno pravo. Lukićevo objektivno pravo čine objektivni kauzalni zakoni preobraćeni u pravne norme. Objektivno i pozitivno pravo su dva lica jedne iste suštinske stvari - volje vladajuće klase, tj. klasnog sastava društva. Klasno društvo mora da stvara pozitivno pravo i da se trudi da ono bude što bliže objektivnom pravu i čak i da se poklopi sa njim u idealnom slučaju kako bi se omogućilo sapostojanje što većeg broja ljudi u njihovom dostojanstvu. Objektivno pravo predstavlja ideal, večnu i uzvišenu težnju ka savršenoj humanosti. PR Ovaj rad je rezultat realizovanja projekta: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija), koji se finansira sredstvima Pravnog fakulteta Unitverziteta u Novom Sadu.
Reference
Loukitch, R. (1939) La force obligatoire de la norme juridique et le problème d'un droit objective. Paris, p. 5
Lukić, R.D. (1992) Sistem filozofije prava. Beograd
Lukić, R.D. (1977) Osnovni filozofski problemi prava. u: Spomenica u čast novoizabranih članova, Beograd: SANU, knj.55, str. 59-71
Lukić, R.D. (1978) Filozofija prava - O filozofiji prava. u: Međunarodni simpozijum održan u SANU od 28-30. maja 1976. godine, Beograd, str. 501-510
Lukić, R.D. Sistem filozofije prava. str. 404
Lukić, R. (1956) Istorija političkih i pravnih teorija. Beograd, I
Lukić, R.D. (1941) O pojmu sociologije prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 3, str. 175-203
Lukić, R.D. (1990) Nacrt filozofije prava. u: Lukić Radomir D. [ur.] Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, vol. 4, str. 1-29
Lukić, R.D. (1990) Pojam filozofije prava. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 1-2
Lukić, R.D. (1982) Pojam prava. u: Zbornik za teoriju prava, 1-47
Marković, B.S. (2015) O pravednom pravu. Beograd, drugo izdanje
Vukadinović, G. (2011) O pojmu autonomnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 163-172
Vukadinović, G. (2012) Vrste autonomnog prava i shvatanja pravnog pluralizma. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 45-54
Vukadinović, G. (2013) Stvaranje autonomnog prava. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 35-44
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns49-9952
objavljen u SCIndeksu: 05.04.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka