Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 5 od 532  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 2, str. 177-182
Izbijanje epidemije COVID-19 virusa - kako mreža javnog zdravlja može funkcionisati bolje u prosleđivanju informacija i instrukcija za akcije - naučene lekcije
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet + Public Health Institute Niš, Niš
bUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet
cPublic Health Institute Niš, Niš

e-adresarobertarim@yahoo.com
Ključne reči: COVID-19; zdravstvo; obrazovanje
Sažetak
Sa pojavom COVID-19 virusa prioritetno je bilo omogućiti brzo i blagovremeno širenje informacija široj populaciji (posebno osetljivim grupama), kao i zdravstvenim radnicima i profesionalcima iz oblasti javnog života (policiji, vojsci, lokalnim samoupravama, školama/fakultetima i poslovnom sektoru) o promenama ponašanja i merama prevencije. U Institutu za javno zdravlje u Nišu, (Srbija), usmerili smo aktivnosti oslanjajući se prvenstveno na formalne pristupe intervencijama, kao i smernice SZO date kroz održanu obuku u Beogradu (RS) aprila 2019. godine - "Obuka za komunikaciju i pisanje plana u vanrednim situacijama". Da bismo kroz ovaj rad definisali prednosti i nedostatke primenjene metode za širenje informacija, sledili smo smernice za izveštavanje date u "Vodiču za izveštavanje o razvojnim studijama intervencija u zdravstvenim istraživanjima (GUIDED)" Duncana E i saradnika. Smernice za lečenje i preporuke distribuirane su putem standardnih komunikacionih kanala. Lokalna mreža javnog zdravstva, sa velikim brojem partnera iz vladinog i nevladinog sektora, uspostavljena poslednjih godina, bila je neka vrsta kanala za širenje materijala. Formalne pristupe intervencijama treba brzo poboljšati boljim mapiranjem svih grupa stanovništva, savremenim načinima komunikacije, hitnim uvođenjem digitalnih komunikacionih kanala kao što su telemedicina, angažovanje pametnih telefona i internet, kako bi razmena informacija bila efikasnija i brža, posebno u kriznim situacijama, kao što su epidemije/pandemije COVID-19 virusa.
Reference
Aslan, D., Sayek, I. (2020) We Need to Rethink on the Medical Education for Pandemic Preparedness: Lessons Learnt From COVID-19. Balkan Medical Journal, 37(4): 178-179
Duncan, E., O'Cathain, A., Rousseau, N., Croot, L., Sworn, K., Turner, K.M., Yardley, L., Hoddinott, P. (2020) Guidance for reporting intervention development studies in health research (GUIDED): an evidence-based consensus study. BMJ Open, 10(4): e033516-e033516
Lancet, T. (2020) COVID-19: Too little, too late?. Lancet, 395(10226):755
Tokuç, B., Varol, G. (2020) Medical Education in Turkey in the Time of COVID-19. Balkan Medical Journal, 37: 180-181
WHO (2017) Communicating risk in public health emergencies: A WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice. https://www.who.int/riskcommunication/guidance/download/en
WHO (2020) WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. http://www.euro.who.int/en/health-topics/healthemergencies/coronavirus-covid-19/news/news/2020/3/who-announces-covid-19outbreak-a-pandemic
WHO (2020) WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19-11 March 2020. Geneva, Switzerland
WHO (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19): Situation report. 72
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/afmnai38-31387
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2020)
Competition law in the age of COVID-19
Rakić Ivana

Acta fac medic Naissensis (2021)
Opsežan pregled lečenja COVID-19
Afshar Zeinab Mohseni , i dr.