Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 532  
Back povratak na rezultate
2021, br. 54, str. 125-136
Modernizacija Japana
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresakristina.njaradi@gmail.com, jotov@t-com.me
Ključne reči: Meiđi reforma; Japan; Wakon Yosai; obrazovanje; ekonomska modernizacija
Sažetak
Autori ovog rada bave se razmatranjem puta Japana u modernizaciju i okolnostima u kojima je ona uspešno završena. Japanska modernizacija se vezuje pre svega za Meiđi period koji je predstavljao prekretnicu u japanskoj istoriji i potpuni zaokret u odnosu na prethodnu politiku i državno uređenje. Izvršena je reforma na svim poljima. Ova reforma je imala za cilj prilagođavanje, reformisanje i modernizaciju po ugledu na uspešne i razvijene zemlje Zapada. U ovom radu će biti prikazan put Japana od izolovane zemlje do ravnopravnog člana međunarodne svetske zajednice, a sve to uz zadržavanje nacionalnog i kulturnog identiteta.
Reference
Cullen, L.M. (2003) A History of Japan: 1582-1941. New York: Cambrige University Press
Curumi, J. (1982) Japanci dolaze - uzajamno dejstvo multinacionalnog biznisa i politike. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Đurant, V. (1995) Istočne civilizacije. Beograd: Narodna knjiga
Furukawa, H. (1995) Meiji Japan's Encounter with Modernization. Southeast Asian Studies
Ishikawa, A. (2002) Modernization: Westernization vs. Nationalisma Historical Overview of the Japanese Case. Chuo University
Marković, L., Jović, M. (2008) Istorija civilizacije Japana. Beograd: Liber
Morišima, M. (1986) Zašto je Japan 'uspeo'. Beograd: Rad
Renuven, P. (1965) Pitanje Dalekog istoka 1840-1940. Beograd: Prosveta, str. 216
Šuljagić, S. (2004) Ekonomska modernizacija Japana pod uticajem anglosaksonskog ekonomskog liberalizma - Meiđi period, 1868-1912. Politička revija, vol. 3, br. 1, str. 343-366
Šuljagić, S. (2003) Specifičnosti modernizacije Japana u 19. veku. Politička revija, vol. 2, br. 1, str. 353-365
Tsutsui, W.M. (2007) A companion to Japanese history. Blackwell Publishing Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina31-31334
primljen: 15.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0