Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:9
  • full-text downloads in 30 days:5

Contents

article: 2 from 4  
Back back to result list
2017, vol. 65, iss. 3, pp. 703-718
Table of obstacle course scoring results for Military Academy female cadets
University of Defence, Military Academy, Belgrade

emailmilelampas@gmail.com, bojan.milanovic@va.mod.gov.rs
Keywords: scoring table; obstacle course; female cadets; z-test; cumulative distribution; repetition frequency
Abstract
This paper presents the creation of a table for obstacle course scoring results, for female cadets. The table is created based on the results obtained by female cadets during four years of studying at the Military Academy in Belgrade. After creating and applying the scoring table, its influence on female cadets scoring results is investigated. The investigation has shown that the implementation of the scoring table has improved the results of female cadets in the obstacle course test for more than 45 seconds but less than 56 seconds in average.
References
Generalštab Vojske Jugoslavije (1995) Testovi i tablice za ocenjivanje fizičkih sposobnosti vojnih lica. Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova Vojska, in Serbian, (Prilog uputstva za fizičku obuku u Vojsci Jugoslavije)
Generalštab Vojske Srbije-Uprava za obuku i doktrinu (2010) Uputstvo o sportskim takmičenjima u Vojsci Srbije. Beograd: Vojna štamparija, in Serbian
Generalštab Vojske Jugoslavije (1995) Uputstvo za fizičku obuku u Vojsci Jugoslavije. Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova Vojska, in Serbian
Kanji, G. (2006) 100 Statistical Tests. 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications
Kukolj, M. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ministarstvo odbrane (2011) Uputstvo za fizičku obuku u Vojsci Srbije. Beograd: Vojna štamparija, in Serbian
Moore, D.S. (2007) The basic practice of statistics. New York: WH Freeman, Vol. 2
Perić, D. (2000) Nastava fizičkog vaspitanja u Vojnoj akademiji Kopnene vojske od osnivanja do raspada SFRJ (1850-1990). Beograd, in Serbian, Ph.d. thesis
Rodić, N.R., Momirović, K., Metikoš, D., Labudović, M., Hofman, E., Hošek, A.V., Prot, F. (1985) Konstrukcija i validacija baterije testova za proveru fizičke pripremljenosti vojnika, pitomaca i starešina JNA. Zagreb: Institut za kineziologiju
Winer, B.J., Brown, D.R., Michels, K.M. (1971) Statistical principles in experimental design. New York: McGraw-Hill, Vol. 2
Zorić, M., Đukić, S. (2010) Srpsko vojno školstvo. Beograd: Vojna štamparija, in Serbian
 

About

article language: English
document type: Original Scientific Paper
DOI: 10.5937/vojtehg65-12859
published in SCIndeks: 07/07/2017
peer review method: double-blind
Creative Commons License 4.0