Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 60, br. 4, str. 1-7
Obaveze izvođača radova prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
Viša građevinsko-geodetska škola, Beograd
Sažetak
U radu se razmatraju obaveze izvođača radova prema novom Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu. Prikazano je normativno regulisanje bezbednosti na radu u odnosu na moguće rizike, neke odredbe Zakona, obaveze izvođača, odredbe Pravilnika o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta i Pravilnika o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova, integrisani sistem upravljanja kvalitetom, zaštitom životne sredine i bezbednošću na radu, kao i jedan praktičan primer zaštite koji proističe iz regulative. Zaključeno je da bi ovu oblast unaprediti uvođenjem preciznih normativa i standarda, kao i većom disciplinom i angažovanjem svih aktera, uz podršku i kontrolu institucija sistema.
Reference
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Sl. glasnik RS, br. 101
*** (1991-1998) Zakon o zaštiti na radu. Službeni glasnik RS, br. 42/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 42/98
*** (1992) Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta. Sl. glasnik RS, br. 31
*** (1987) Pravilnik o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjene za radne i pomoćne prostorije. Sl. glasnik RS, br. 29
*** (1997) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova. Sl. glasnik RS, br. 53
*** (1988) Pravilnik o analizi uticaja objekata odnosno radova na životnu sredinu. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6
Lazić-Vojinović, S. (2006) Upravljanje kvalitetom i bezbednošću na radu u građevinarstvu. Menadžment totalnim kvalitetom i izvrsnost, vol. 34, br. 1-2, str. 459-462
Vojinović-Lazić, S., Vojinović, B. (2006) Upravljanje bezbednošću na radu pri izvođenju građevinskih radova. u: Procedure i problematika izgradnje objekata, Vrnjačka Banja, Beograd: Viša građevinsko-geodetska škola
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka