Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 62, br. 2, str. 151-165
Zaštita na radu prilikom izvođenja građevinskih radova i upotrebi mehanizacije
aUniverzitet u Nišu, Građevinsko-arhitektonski fakultet
bUniverzitet u Nišu
cGradska uprava grada Niša, Uprava za imovinu i inspekcijske poslove, Odsek građevinske inspekcije, Niš

e-adresapetmil@ni.ac.rs
Sažetak
Zaštita prilikom rukovanja građevinskom mehanizacijom, kao i pri izvođenju građevinskih radova, bitan je i značajan faktor u celokupnom kompleksnom procesu izgradnje. Pažljivim rukovanjem štite se ljudski životi i životna sredina, kao i sami građevinski materijali. Pažljivim i dobrim rukovanjem i izvođenjem može se postići i finansijska ušteda i da ne dođe do dodatnih troškova. Mere zaštite koje treba preduzeti su: zaštita od opasnost u toku izvođenja radova i zaštita od opasnosti u toku eksplatacije objekta. Ova oblast je striktno definisana zakonskom regulativom.
Reference
Gegić, M. (2012) Elementi projektovanja i primene standardizovane platforme OHSAS 18001:2007. Tehnika, vol. 67, br. 2, str. 297-302
Inđić, D.R., Terzić, M.R., Ivanković, N.D. (2013) Informacioni sistemi u upravljanju rizicima u životnoj sredini. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 1, str. 210-225
Mučenski, V. (2013) Model semikvantitativne procene rizika zaštite na radu za procese izgradnje. Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, doktorska disertacija
Mučenski, V.Lj., Peško, I.N., Trivunić, M.R. (2007) Sistemski pristup podeli rizika sa aspekta izvođača radova. Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica, br. 16, str. 207-212
Petrović, D.N., Đedović, B.N., Petrović, N.Č. (2013) Metodološki postupak vrednovanja projekata primenom cost-benefit analize. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 1, str. 226-241
Petrović, M. (2010) Zaštita na radu prilikom pripreme za izgradnju, izgradnje i eksploatacije objekta. Put i saobraćaj, vol. 56, br. 3, str. 62-69
Radujkov, D., Salić, T. (2000) Protivpožarne i mere zaštite na radu u centrima za doradu semena. Selekcija i semenarstvo, vol. 7, br. 1-2, str. 87-90
Republika Srbija (1997) Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova. Službeni glasnik RS, br. 53
Republika Srbija (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik RS, br. 101
Republika Srbija (2010) Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili povremenim gradilištima. Beograd: Javno preduzeće “Službeni glasnik”
Republika Srbija (2012) Pravilnik o sadržaju eleborata o uređenju gradilišta. Beograd: Javno preduzeće “Službeni glasnik”
Socijalistička Republika Srbija (1987) Službeni glasnik SRS, 29, Beograd, Preduzeće “Službeni glasnik”. (29)
Tanevski, D., Dimitrovski, Z., Oljača, M.V., Raičević, D., Ružičić, L.N. (2005) Analiza posledica događanja nesrećnih slučajeva u radu traktora. Poljoprivredna tehnika, vol. 30, br. 4, str. 115-123
Todić, D., Grbić, V. (2013) Globalni problemi životne sredine i lokalna samouprava u procesu evropskih integracija Republike Srbije. Megatrend revija, vol. 10, br. 2, str. 193-208
Ugrinov, D., Komatina-Petrović, S., Stojanov, A. (2012) Mogućnosti eksploatacije deponijskog i biogasa kao obnovljivog izvora energije u Srbiji. Zaštita materijala, vol. 53, br. 4, str. 379-385
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/vojtehg62-4796
objavljen u SCIndeksu: 09.05.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Vojnotehnički glasnik (2014)
Model angažovanja jedinica ABH službe prilikom hemijskog udesa
Inđić Dejan R., i dr.

Vojnotehnički glasnik (2014)
Uticaj amfibijskog transportera PTS-M na životnu sredinu
Kovačević Nenad V.

Vojnotehnički glasnik (2015)
Zaštita životne sredine u građevinarstvu sa osvrtom na primenu ekoloških i nano materijala
Petrović Miloš Z., i dr.

prikaži sve [9]