Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 3 od 153  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 76, br. 5, str. 557-564
Kodiranje šinskih defekata prema IRS 70712
Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet, Srbija

e-adresazdenka@grf.bg.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200092)

Ključne reči: železnica; održavanje; šinski defekat; sistem kodiranja; zamor šinskog čelika pri kotrljanju
Sažetak
Šinski defekti usled zamora čelika pri kotrljanju točkova dobili su značajno mesto u Priručniku za šinske defekte (Handbook of Rail Defects) u okviru UIC Code 712 iz 2002. godine. U radu je prikazan sistem za kodiranje i klasifikaciju šinskih defekata prema UIC preporuci IRS 70712 iz 2018. godine. Prikazana klasifikacija još uvek ne obuhvata sve poznate defekte usled zamora šinskog čelika pri kotrljanju (npr. stud i belgrospi defekti). Preporučuje se da Upravljač infrastrukture dopuni Priručnik za šinske defekte tipovima defekata koje uočava na mreži kojom upravlja. Autori daju preporuku koje podatke treba da sadrži baza šinskih defekata, kako bi se pratio razvoj defekata, preduzete mere i njihova efikasnost i kako bi se omogućila razmena statističkih podataka o defektima na međunarodnom nivou.
Reference
*** (2018) Railway applications: Track - acceptance of works - part 5: Procedures for rail reprofiling in plain line, switches, crossings and expansion devices. CEN: EN 13231-5:2018
*** (2016) Railway applications - infrastructure: Non-destructive testing on rails in track - part 1: Requirements for ultrasonic inspection and evaluation principles. CEN: EN 16729-1:2016
*** (2020) Railway applications - infrastructure: Non-destructive testing on rails in track - part 2: Eddy current testing of rails in track. CEN: EN 16729-2:2020
*** (2018) Railway applications - infrastructure: Non-destructive testing on rails in track - part 3: Requirements for identifying internal and surface rail defects. CEN: EN 16729-3:2018
*** (2012) Railway applications: Track - acceptance of works - part 3: Acceptance of reprofiling rails in track. CEN: EN 13231-3:2012
ERRI Experts Committee D.173 (1997) Rolling contact fatigue: A proposal for revision of the 1979 edition of the UIC catalogue of rail defects. Report ERRI D 173/15
Grassie, S.L. (2016) Studs and squats: The evolving story. Wear, Vol. 366, pp. 194-199
International Union of Railways (2018) Rail defects: Track & structure - identification and classification of rail defects. IRS 70712
International Union of Railways (2002) UIC Code 712, rail defects
Mićić, M. (2021) Upravljanje neravninama malih talasnih dužina na glavi šine. Beograd: Građevinski fakultet, doktorska disertacija
Office of Rail Regulation (2006) Train derailment at Hatfield: A final report by the independent investigation board. London, p. 245, https://www.railwa-ysar-chi-ve.co.uk/documents/-HSE_HatfieldFinal2006.pdf, 08.07.2021
Popović, Z., Lazarević, L., Brajović, Lj., Gladović, P. (2014) Managing rail service life. Metalurgija, Vol. 53, No. 4, pp. 721-724
Popović, Z., Radović, V., Lazarević, L., Vukadinović, V., Tepić, G. (2013) Rail inspection of RCF defects. Metalurgija, 52(4), 537-540
Popović, Z., Radović, V. (2013) Analysis of cracking on running surface of rails. Građevinar, Vol. 65, No. 03, pp. 251-259
Popović, Z., Brajović, Lj., Lazarević, L., Milosavljević, L. (2014) Rail defects head checking on the Serbian railways. Tehnicki vjesnik - Technical Gazette, Vol. 21, No. 1, pp. 147-153
Popović, Z., Lazarević, L., Brajović, L., Vilotijević, M. (2015) The importance of rail inspections in the urban areaaspect of head checking rail defects. Procedia Engineering, Vol. 117, pp. 596-608
Popović, Z., Lazarević, L., Brajović, L., Mićić, M., Mirković, N. (2020) Improvement recommendations for railway infrastructure maintenance. E3S Web of Conferences, 157, 01001
Popović, Z., Lazarević, L., Vilotijević, M. (2016) Management of RCF rail defects. Izgradnja, vol. 70, br. 9-12, str. 392-402
Popović, Z., Puzavac, L., Lazarević, L. (2011) Rail defects due to rolling contact fatigue. Materijali i konstrukcije, vol. 54, br. 2, str. 17-29
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/tehnika2105557P
primljen: 19.07.2021.
prihvaćen: 03.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka