Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, br. 173, str. 97-112
Kompozitna slika države - uloga kolekcija i kolekcionarstva u kulturnoj diplomatiji
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet likovnih umetnosti, Srbija
Ključne reči: kolekcija; identitet; ogledalo; kulturna diplomatija; Wunderkammer
Sažetak
Već u doba kasne renesanse, a posebno u vreme baroka, izranja jedan novi kompleksni vid identiteta koji, u skladu s društvenim normama i očekivanjima, stvara i oblikuje sama individua. Slika koju prikazujemo i ostavljamo svetu nije neminovno bio samo slikani ili vajani lik, naručivanje arhitektonskog dela ili pisanje memoara, to je mogao da bude i višestruki prikaz sopstva kakav su pružale raskošne biblioteke i prvi kabineti retkosti. Istovremeno s razvojem ideje o kolekciji kao ogledalu individue, razvijao se i paralelni koncept gde je zbirka prerastala međe individualnog i postepeno nastajala simbolička slika kolektivnog identiteta država toga doba. Uloga kolekcija u građenju alegorizovane slike države i njeno mesto u kulturnoj diplomatiji biće ideja vodilja ovoga teksta. Ali da bi se na pravi način shvatilo kako jedna kolekcija postaje ogledalo državnog identiteta mora se ovaj mehanizam prvo objasniti na ličnom, pa tek potom na kolektivnom planu.
Reference
*** (2001) Culture of Machines. Stanford: Stanford University Libraries, pp. 59-70
*** (2001) The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosties in Sixteenth and Seventeenth-century Europe. London: House of Stratus
Behrman, S.N. (1952) Duveen. London: Hamish Hamilton
Bertola, A. (2004) At the Origins of the Roman College Museum. Nuncius, I, pp. 297-356
da Costa, K.T. (1994) From Treasury to Museum: The Collections of the Austrian Habsburgs. u: Elsner John [ur.] The Cultures of Collecting, London: Reaktion books, 137-155
Elsner, J., ed. (1994) The Cultures of Collecting. London: Reaktion books
Findlen, P. (2004) Athanasius Kircher: The Last Man Who Knew Everything. New York: Routledge
Godwin, J. (2015) Athanasius Kircher's Theatre of the World: His Life, Work and Search for Universal Knowledge. Bear: Inner Traditions
Gorman, J.M. (2020) Between the Demonic and the Miraculous: Athanasius Kircher and the Baroque
Grinblat, S. (2011) Samooblikovanje u renesansi. Beograd: Clio
Hexhiraj, M. (2016) Ulisse Aldrovandi: Il museografo. Bononia University Press
Hook, P. (2017) Rogues Gallery: A History of Art and its Dealers. London: Profile Books
Leigh-Ross, P. (1984) The John Tradescants: Gardeners to the Rose and Lily Queen. London: Peter Owen
Macgregor, A., ed. (1983) Tradescant's Rarities: Essays on the Foundation of the Ashmolean Museum. Oxford: OUP, 21
Secrest, M. (2004) Duveen: A Life in Art. New York: Knopf
Simpson, C. (1986) Artful Partners: Bernard Berenson and Joseph Duveen. New York: Macmillan
Spencer, D.J. (1984) The Memory Palace of Matteo Ricci. New York: Viking
Stourton, J. (2016) Kenneth Clark: Life, Art and Civilisation. London: Knopf
Subotić, I. (2011) Prince Paul Karađorđević: Art Collector. u: The Prince Paul Museum, Belgrade: Narodni muzej, 137-155
Todorović, J., Crvenković, B. (2013) Stvaranje prostora moći: Bečka umetnička radionica Bernhard Ludvig i uređenje dvorova u Beogradu. Saopštenja, XLIV, 263-278
Todović, J., Crvenković, B. (2014) Katalog državne umetničke kolekcije Dvorskog kompleksa. Novi Sad: Platoneum, tom 1-2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura2173097T
objavljen u SCIndeksu: 01.07.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka