Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 31  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 4, str. 1-15
Praksa proširene nadležnosti ombudsmana za finansijske usluge velike britanije u oblasti osiguranja
aUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
bUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija

e-adresaozren.uzelac@ef.uns.ac.rs, marijana.mijatovic@uns.ac.rs
Ključne reči: ranjivi osiguranik; osiguravač; Ombudsman; zaštita potrošača; troškovi
Sažetak
U ovom radu autori razmatraju način odlučivanja Ombudsmana za finansijske usluge Velike Britanije, koji omogućuje povoljnije ishode po osiguranika u odnosu na striktnu primenu zakona. Autori vrše razgraničenje načina postupanja ombudsmana i sudova, te izlažu konkretne primere u kojima je Ombudsman osiguranicima priznao i neka prava čije ostvarivanje oni sami nisu zahtevali od osiguravača. U praksi Ombudsmana postoje brojni primeri u kojima su sporovi nastajali usled lošeg razumevanja širine osiguravajućeg pokrića od strane osiguranika, kvaliteta i obima usluge popravke štete, restriktivnom tumačenju predmeta osiguranja od strane osiguravača. Okolnosti u kojima je Ombudsman donosio odluke u sporovima zasnivane su na standardu "ranjivog osiguranika" i slobodnom uverenju ovog organa u vezi sa postojanjem neispunjenih očekivanja, što može doprineti daljem unapređenju pravnog okvira zaštite osiguranika.
Reference
*** (2000) Financial Services and markets act 2000. Downloaded 2021, September 12 from https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/content
Financial Conduct Authority (2015) Consumer vulnerability for 2015. Occasional Paper No. 8, Downloaded 2021, September 17 from https:// www.fca.org.uk/publication/occasional-papers/occasional-paper-8.pdf
Financial Conduct Authority Handbook of rules and guidance: Dispute resolution: Complaints (DISP). Release 5 for 1 April 2016. Downloaded 2021, September 17 from https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/ DISP.pdf
Financial Ombudsman Service (2016) Ombudsman news. Issue no. 133 for 2016. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2851/issue133.pdf
Financial Ombudsman Service (2001) Ombudsman news. Issue July for 2001. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2795/7.pdf
Financial Ombudsman Service (2002) Ombudsman news. Issue July for 2002. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2805/18.pdf
Financial Ombudsman Service (2007) Ombudsman news. Financial Ombudsman Service, Issue no. 63 for 2007. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2898/63.pdf
Financial Ombudsman Service (2008) Ombudsman news. Financial Ombudsman Service, Issue no. 69 for 2008. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2904/69.pdf
Financial Ombudsman Service (2015) Ombudsman news. Financial Ombudsman Service, Issue no. 127 for 2015. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2858/issue_127.pdf
Financial Ombudsman Service (2015) Ombudsman news. Financial Ombudsman Service, Issue no. 130 for 2015. Downloaded 2021, September 15 from https://www.financial-ombudsman.org.uk/files/2855/issue130.pdf
Gal, J. (2014) Alternative dispute resolution systems regarding private insurance. Istanbul: Sigorta Hukuku Türk Derneği, pp. 9-44
Jovanović, S., Slavnić, J. (2015) Reforma prava osiguranja u Engleskoj i novine u vezi sa prijavom bitnih informacija osiguravaču, pre zaključenja potrošačkih ugovora o osiguranju (Reform of insurance rights in England and news regarding the application of important information to th. Evropsko zakonodavstvo, 13 (54), pp. 153-166
Mendelowitz, M. (2014) Resolving consumer insurance complaints in the UK: The Financial Ombudsman service. u: Ünan, Samim [ur.] Alternative dispute resolution systems regarding private insurance, Istanbul: Sigorta Hukuku Türk Derneği, pp. 66-76
Merlin, F., W. (2015) Unfair claims practices: A first party perspective. Downloaded 2015, August 10 from http://merlinlawgroup.com/sites/ merlinlawgroup/resources/unfair-claims-practices.pdf
Nikolić, M., ed. (2007) Rečnik srpskoga jezika (A dictionary of Serbian language). Novi Sad: Matica srpska
Pak, J. (2004) Pravna zaštita korisnika usluga osiguranja (Legal protection of insurance service users). u: Slavnić, J.; Šulejić, P. [ur.] Privreda i pravo osiguranja u tranziciji (Economy and insurance law in transition), Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije i Crne Gore, 187-204
Simeonidis-Todorović, M. (2014) Imenovani ugovori u neživotnom osiguranju - poseban osvrt na rešenja u grčkom ugovornom pravu osiguranja (Nominant non-life insurance contracts: A special look at solutions in Greek contractual insurance law). u: Jovanović, S.; Marano, P.; Žarković, N. [ur.] Moderno pravo osiguranja - tekuća pitanja i trendovi (Modern insurance law: Current issues and trends), Beograd: Udruženje za pravo osiguranja Srbije, pp. 256-271
Summer, P.J. (2009) Insurance law and the Financial Ombudsman service: Thesis for the degree of doctor of philosophy. Southampton: University of Southampton, Faculty of law, arts & social sciences
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2104001U
primljen: 20.09.2021.
prihvaćen: 29.11.2021.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2022.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka