Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 30, br. 7-9, str. 90-101
Institucija lokalnog ombudsmana u Srbiji i Španiji sa posebnim osvrtom na proceduru izbora lokalnog ombudsmana
Zaštitnik građana grada Novog Sada

e-adresaaleksandargrujic@gmail.com
Sažetak
Ljudske slobode i prava predstavljaju jednu od najznačanijih tvorevina čoveka. U celokupnom kontekstu ljudskih sloboda i prava pojavljuje se i institucija ombudsmana koja ima zadatak da ih zaštiti i omogući građanima njihovo ostvarenje. Institucija lokalnog ombudsmana postoji u Španiji jedan duži niz godina, dok je u Srbiji to 'nova' institucija. Izbor lokalnog ombudsmana predstavlja jedan elemenata koji utiču na njegov pravni položaj i samim tim na njegovu nezavisnost i samostalnost. Odredbe koje uređuju uslove za izbor lokalnog ombudsmana, procedura izbora, njegov mandat i mogućnost reizbora, nespojivost sa funkcijom lokalnog ombudsmana i garancije samostalnosti i nezavisnosti, predstavljaju pitanja koja daju pravu sliku o položaju ove institucije. Može se zaključiti da pravni sistemi na veoma sličan način uređuju ova pitanja, ali da postoje i specifičnosti svakog od sistema. Isto tako, zaključak je da je institucija lokalnog ombudsmana neophodna lokalnoj samoupravi i predstavlja instituciju koja je od koristi i građanima i organima uprave.
Reference
*** (2002) Pokrajinska skupštinska odluka o pokrajinskom ombudsmanu. Službeni list Autonomne Pokrajine Vojvodine, br. 23
*** (2008) Odluka o zaštitniku građana. Službeni list Grada Novog Sada, br. 47
*** (2003) Odluka o Ombudsmanu Grada Đirone. Službeni glasnik grada Đirone, br. 57/03 od 16 decembra, (Butlleti Oficial de la Provincia de Girona num. 57/03, de 16 de desembre)
*** (2012) Zakon 21/2002 od 05. jula, o izmenama i dopunama Zakona o opštinskoj I lokalnoj samoupravi Katalonije 8/87, od 15. aprila. Službeni list pokrajine Katalonije, br. 6182 od 3. jula 2012. godine, (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, num. 6182 del 31/7/2012)
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 98
*** (2005-2007) Zakon o zaštitniku građana. Službeni glasnik RS, br. 79/05 i 54/07
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 129
Grujić, A., Uzelac, O. (2012) Pravni opseg postupanja lokalnog ombudsmana posmatran kroz prizmu problema koji se javljaju u svakodnevnom radu. u: Zbronik radova tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa Pravnički dani Prof. dr Slavko Carić (IX), Novi Sad, str. 82-91
Grujić, A. (2012) Lokalni ombudsman u Srbiji - promene ili 'status quo'?. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 10-12, str. 41-52
Janković, S. (2009) Ombudsman - zaštita ljudskih prava i kontrola administracije. u: Stručni skup: Vladavina prava - odgovornost i kontrola vlasti, Beograd, zbornik referata i izlaganja, 40-44
Milenković, D. (2010) Nastanak, razvoj i problemi kontrolnih tela u Srbiji posle 5. oktobra. u: Pavlović Dušan [ur.] Razvoj demokratskih ustanova u Srbiji, Beograd: Fondacija Heinrich Böll, 95-105
Milkov, D. (2008) Zaštitnik građana Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 42, br. 1-2, str. 197-215
Nassis, C., Chiti, E. (2009) Good Administration in the European Union: The Role of the European Ombudsman and the European network of Ombudsmen. London: Esperia Publication Ltd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.11.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka