Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 2 od 18  
Back povratak na rezultate
2020, br. 51, str. 143-155
Semantička analiza telesnosti u pesničkom diskursu Momčila Nastasijevića
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresasnezana.kadic@pr.ac.rs
Ključne reči: pojam telesnost; semantička analiza; konceptualizacija; telo; plot; želja; osećanje; biće; poezija; Nastasijević
Sažetak
U radu se semantički analizira telesnost u poeziji Momčila Nastasijevića. Cilj rada je pojmovna analiza telesnosti i utvrđivanje njenog značenja kroz trihotomnu semantičku strukturu koju čine osetna, osećajna i ontološka komponenta. U konceptualnim predstavama telesnost je u Nastasijevićevom pesničkom iskustvu diferencirana u odnosu na telo, ona nadilazi biofizičku (osetnu) pojavnost tela i ispoljava transcendentnu kontinualnu prirodu jer se ostvaruje tek u ploti - dodiru/kontinuitetu sa drugim (telom), odnosno drugim bićem. Tako telesnost postaje proširena mogućnost tela na drugo telo i prostor za postojanje tela na netelesan i nematerijalan način, kao i za ispoljavanje ljubavi - osećajne značenjske komponente telesnosti. Telo je kao konceptualni entitet dovedeno u metaforičke asocijativne veze sa biljnim svetom, pupoljcima, cvetovima i plodovima biljaka, a predstava telesnosti se semantički ispoljava u radnjama pupljenja, cvetanja i plođenja. Uvođenjem želje (pojma s negativnom konotacijom) u pojam telesnosti pesnik naglašava i njenu ontološku komponentu značenja, podjednako vrednu kao što su osetna i osećajna. Stoga ćemo ovde ukazati i na to da je iz perspektive lirskog subjekta telesnost i metafizička pretpostavka čovečjeg bića.
Reference
*** (2007) Biblija - Sveto pismo Starog i Novog zaveta. Valjevo: Glas crkve
Bart, R. (2010) Zadovoljstvo u tekstu i Varijacije o pismu. Beograd: Službeni glasnik
Bart, R. (2015) Fragmenti ljubavnog govora. Loznica: Karpos
Bataj, Ž. (1972) Erotizam - suze Erosove. Beograd: Savremena administracija
Bek, H. (2009) Vizantijski erotikon. Loznica: Karpos
Berđajev, N. (2014) Smisao stvaralaštva. Beograd: Logos
Epštejn, M. (2001) Blud rada - eseji, katalozi i Mali traktati. Novi Sad: Stylos
Epštejn, M. (2010) Sola amore (Ljubavlju samo). Beograd: Centar za medije i komunikacije
Epštejn, M.N. (2009) Filozofija tela. Beograd: Geopoetika
Janaras, H. (2000) Azbučnik vere. Novi Sad: Beseda
Janaras, H. (2007) Sloboda morala. Kragujevac: Kalenić
Janaras, H. (2005) Metafizika tela. Novi Sad: Beseda
Lazić, M.M. (2008) Pravoslavna estetika tela i tajna polnosti. Beograd: Bogoslovsko društvo Otačnik
Nastasijević, M. (1991) Poezija - sabrana dela Momčila Nastasijevića. Gornji Milanovac: Dečje novine, Prir. Novica Petković
Nastasijević, M. (1991) Eseji. Gornji Milanovac: Dečje novine, Prir. Novica Petković
Paz, O. (1993) The double flame: Love and eroticism. New York-San Diego-London: Harcourt Brace & Company
Petković, N. (1995) Nastasijevićeva pesma u nastajanju. Beograd: BIGZ
Petković, N., ur. (1994) Poetika Momčila Nastasijevića. Beograd: Institut za književnost i umetnost
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-26915
primljen: 01.06.2020.
objavljen u SCIndeksu: 18.11.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0